Belastingen

Algemeen

Ieder huishouden in de gemeente Zwijndrecht betaalt gemeentelijke belastingen. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing en rioolheffing. Woning- en pandeigenaren betalen ook de onroerendezaakbelastingen. De eigenaar van een hond krijgt voor de hondenbelasting een aanslag. Ook staat, wanneer van toepassing, de WOZ-beschikking vermeld op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

Digitaal

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen dient u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen', 'Samenwerkingsverbanden' te kiezen voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen, via de post of digitaal. U ontvangt de Aanslag gemeentelijke belastingen vanaf volgend jaar digitaal als u deze dit jaar al via de post ontvangen heeft.

Relevante informatie

Als u uw aanslag 2019 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de volgende bijlagen hiernaast onder 'Relevante informatie' downloaden:
• Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2019
 

Afgeven machtiging periodieke afschrijving

Afvalstoffenheffing

Bedrijven InvesteringsZone-Bijdrage Groote Lindt (BIZ)

Bezwaar maken WOZ

Hondenbelasting

Inzien taxatieverslag WOZ

Kwijtschelding gemeentelijke belasting

WOZ Waarde woningen openbaar

Onroerende-zaakbelasting (ozb)

Rioolheffing

Uw belastingdossier

Wijzigen IBAN

Informatieve filmpjes

Tegemoetkoming in de woonlasten

Correspondentie inzake gemeentelijke belastingen