Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

Je betaalt ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB) als je een eigen woning hebt. En als je eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of een stuk grond.

Hoeveel je betaalt hangt af van de waarde van het pand of de grond (WOZ-waarde). Je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met deze waarde.

Eind februari ontvang je meestal de aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. Je kunt je aanslag en het taxatieverslag van jewoning ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

DigiD-logo EHerkenning-logoAanslag bekijken Je hebt Digid of eHerkenning nodig.

Bezwaar maken

Vragen? Bel ons op 14 078.

Kosten

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van je pand of grond en het OZB-tarief (percentage) voor het geldende belastingjaar.

Tarieven 2024

  • woningeigenaar: 0,0866%
  • eigenaar niet-woning: 0,3241%
  • gebruiker niet-woning: 0,2648%
WOZ-waarde en taxatieverslag
  • bij de berekening van de OZB gaan we uit van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
  • soms is de waarde van het pand nog niet bekend op de waardepeildatum. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning of grote verbouwing. De OZB ontbreekt dan op je aanslag gemeentelijke belastingen. Je krijgt later in het jaar een aparte aanslag
  • ieder jaar stellen wij de WOZ-waarde opnieuw vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met zaken zoals de grootte van het pand, waar het ligt en staat van onderhoud
  • je kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waarde van andere woningen vraag je op via wozwaardeloket.nl
  • ook als huurder kun je een WOZ-beschikking ontvangen. Omdat de WOZ-waarde een grote rol speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs neem je contact op via huurcommissie.nl of met je verhuurder

Taxatieverslag inzien

Van de berekende waarde van je woning hebben we een taxatieverslag gemaakt. Het geeft inzicht in hoe de waardering tot stand is gekomen. Meestal heb je dat taxatieverslag nodig als je bezwaar wil maken. Je kunt het inzien in de belastingbalie (DigiD nodig) of vraag het telefonisch op via 14 078.

Betalen

Je gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook.