Gemeentelijke belastingen betalen

Je kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Hiermee geef je toestemming om het bedrag in 10 termijnen af te schrijven.

Vanaf de 1e maand na dagtekening, iedere laatste werkdag van de maand. Automatische incasso vraag je online aan in de Digitale Belastingbalie. Daar kun je ook de automatische incasso stopzetten en uw IBAN wijzigen. DigiD nodig 

DigiD-logo Online regelen   

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

In 1 keer betalen

Zelf overmaken via de QR-code op uw aanslag of via internetbankieren kan ook. Je maakt dan het totaalbedrag in 1 keer over. Betaal voor de uiterste betaaldatum. Deze staat op je aanslag.

Betaalgegevens

 • IBAN van de gemeente Zwijndrecht: NL28 BNGH 0285 0674 27
 • vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op je aanslagbiljet
Wat ujemoet weten
 • betaal alleen je eigen gemeentelijke belastingaanslag. Voor iemand anders betalen kan niet. Klopt de naam op uw aanslag niet? Bel ons dan op 14 078
 • als we een termijnbedrag niet kunnen afschrijven (bijvoorbeeld door onvoldoende saldo), dan verdelen wij het overgebleven bedrag over de resterende maanden. Alle volgende termijnbedragen worden dan hoger. Lukt het ons 3 keer achter elkaar niet om een termijnbedrag van je rekening af te schrijven, dan vervalt uw machtiging. U moet dan het openstaande bedrag in 1 keer betalen
 • heb je een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Je hoeft dan (een deel van) de gemeentelijke belastingen niet te betalen
 • je kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag
 • lukt het je niet om in 1 keer te betalen of in termijnen via automatische incasso?Bel met 14 078. Wij denken met je mee over een oplossing
Schriftelijk regelen

Ons machtigen voor automatische incasso, de machtiging stopzetten en jouw rekeningnummer wijzigen kan ook schriftelijk. Stuur het formulier naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Formulieren

Als je niet betaalt

Je ontvangt een aanmaning als je niet op tijd betaalt. Deze aanmaning moet u binnen 2 weken na dagtekening betalen. Doe je dat niet, dan ontvang je een dwangbevel. Een dwangbevel moet je binnen 2 dagen na dagtekening betalen. Wij kunnen beslag leggen op uw inkomsten, bankrekening en roerende zaken (zoals uw inboedel of auto) als je ook het dwangbevel niet betaalt.

Aanmaning of dwangbevel betalen

 • zelf overmaken op IBAN: NL28 BNGH 0285 0674 27. Vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op de aanmaning of het dwangbevel
 • aan de balie van het gemeentehuis. Bel met 14 078 voor een afspraak. Let op: je kunt alleen met pin betalen
 • in termijnen betalen kan niet. Je kunt wel om een betalingsregeling vragen. Je lost het bedrag dan af in 3 termijnen van 1 maand. Bel met 14 078 om dit te bespreken

Kosten aanmaning en dwangbevel

 • aanmaning belastingaanslag lager dan € 454,- : het bedrag van je aanslag + € 9,- aanmaningskosten
 • aanmaning belastingaanslag hoger dan € 454,-: het bedrag van je aanslag + € 19,- aanmaningskosten
 • kosten dwangbevel: het belastingbedrag van je aanslag bepaalt hoe hoog de kosten voor het dwangbevel zijn: 
  * € 49,- bij een aanslagbedrag tot € 90,- 
  * op dit bedrag komt € 4,- voor elke € 45,- of een gedeelte daarvan dat je aanslagbedrag hoger is 

Voorbeeld 1: aanslag is € 85,-  dan betaal je:

 • € 85,- belastingaanslag
 • € 9,- aanmaning
 • € 49,- dwangbevel

Totaal: € 143,-

Voorbeeld 2: belastingaanslag is € 306,- dan betaal je:

 • € 306,- belastingaanslag
 • € 9,- aanmaning
 • € 69,- dwangbevel (€ 49,- + € 20,-) 

Totaal: € 384,-