Bezwaar WOZ-waarde of opgelegde belasting

Ben je eigenaar van een woning? Dan staat op de aanslag gemeentelijke belasting ook de WOZ-beschikking.

Dat is de officiële bekendmaking van de hoogte van de WOZ-waarde van je woning of pand. Je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met deze waarde. Dat kan ook als je vindt dat wij ten onrechte een bepaalde belasting hebben opgelegd. Dit regel je via belastingbalie.drechtsteden.nl. Daar staat ook je taxatieverslag met de berekening van de WOZ-waarde.

Bezwaar maken is niet altijd nodig. Vaak kunnen we zonder bezwaarprocedure gegevens aanpassen. Je kunt altijd contact opnemen, we helpen je graag.

DigiD-logo  of EHerkenning-logoNaar de belastingbalie  je hebt DigiD of eHerkenning nodig

Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
 • bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van jouw aanslag
 • maak je bezwaar en betaal je de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijg je uitstel van betaling voor het bedrag waartegen je bezwaar maakt. Als je een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijven wij de volledige termijnbedragen afschrijven
 • als wij jouw bezwaar toekennen en het belastingbedrag gaat omlaag, dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug
 • soms hebben we foto’s of andere bewijsstukken nodig die jouw bezwaar onderbouwen. In dat geval bellen of mailen wij je. Je kunt de documenten ook alvast meesturen
 • ben je verhuisd? Dan verlagen wij automatisch binnen 4 weken de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor gebruikers. Je hoeft dan dus niets te doen. Heb je na 4 weken nog niets gehoord, neem dan contact op
WOZ-beschikking voor huurders

Voor woningeigenaren is de WOZ-waarde belangrijk omdat deze het bedrag van de onroerendezaakbelasting bepaalt. Als huurder hoef je deze belasting niet te betalen. Toch zijn wij verplicht om de WOZ-waarde ook op uw aanslag te zetten als je een sociale huurwoning huurt. Omdat de WOZ-waarde een rol kan spelen bij de bepaling van de huurprijs.
Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Wordt deze daarna verlaagd, dan kan ook jouw huur lager worden. Maar de kans daarop is klein. Zeker als je niet het maximale bedrag aan huur betaalt dat de verhuurder voor jouw woning volgens het puntenstelsel mag vragen. Dan gaat de huur niet omlaag als de WOZ-waarde lager wordt.

Op de website van de huurcommissie kunt de huurprijscheck doen. Je vult verschillende gegevens in waaronder de WOZ-waarde. Zo bereken je wat de maximale huur voor jouw woning mag zijn. 

Schriftelijk regelen

Schriftelijk bezwaar tegen WOZ-waarde

Gebruik het formulier Bezwaarformulier tegen hoogte van WOZ-waarde (pdf 95 kB).

Schriftelijk bezwaar maken tegen de opgelegde belastingen

Maak je bezwaar tegen een belasting die aan je is opgelegd, dan stuur je ons een brief (bezwaarschrift). Schrijf daarin:

 • je naam
 • je adres
 • aanslagnummer
 • datum van verzending van je bezwaarschrift
 • belasting waartegen je bezwaar maakt
 • waarom je bezwaar maakt (wat er niet klopt)

Opsturen

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht