Rioolheffing

Woon je in Zwijndrecht of heb je hier een bedrijf, dan betaal je belasting voor het verwerken van hemel- en grondwater en het onderhoud van het riool.

Ook als je pand niet direct op het riool is aangesloten. Dit heet rioolheffing. Je ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. Je kunt je aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

DigiD-logo EHerkenning-logoAanslag bekijken   jeheeft DigiD of eHerkenning nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Als gebruiker van een woning betaal je een vast bedrag rioolheffing per jaar. Gebruik je een niet-woning, zoals een bedrijfspand? Dan zijn de kosten afhankelijk van hoeveel water je gebruikt.

Tarief rioolheffing woning 2024

€ 321,96

Tarieven rioolheffing niet-woning 2024

  • verbruik tot 10.000 m3: € 321,96 per 250 m3 (of deel ervan)
  • verbruik tussen 10.000 m3 en 25.000 m3: € 12.878,40 + € 80,40 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 10.000 m3
  • verbruik tussen 25.000 m3 en 50.000 m3: € 17.702,40 + € 40,20 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 25.000 m3
  • verbruik meer dan 50.000 m3: € 21.722,40 + € 8,04 voor elke 250 m3 (of deel ervan) boven de 50.000 m3
Als je verhuist
  • Gedurende het jaar kan je situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als je in de loop van het jaar verhuist, krijg je een nieuwe aanslag op je nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op je adres wonen. Op basis daarvan ontvangt je je aanslag gemeentelijke belastingen.
  • Verhuis je naar een andere gemeente, dan betaal je rioolheffing aan de gemeente Zwijndrecht tot en met de maand waarin je verhuist. Je krijgt het teveel betaalde geld terug.
Betalen, kwijtschelding, bezwaar