Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaal je afvalstoffenheffing. Zo betaal je mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

Je ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. Je kunt je aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. 

DigiD-logo Aanslag bekijken   

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen: een vast deel (basistarief) en een variabel deel (recycle-tarief). Dit bedrag vind je terug op de aanslag van dit belastingjaar. 

Het aantal keren dat je restafval aanbiedt, bepaalt het variabele deel. Dit bedrag staat op je aanslag van het volgende belastingjaar en betaal je dus achteraf. Je hebt dan 2 incasso's naast elkaar lopen:

 • 1x voor de aanslag van het betalingsjaar en
 • 1x de aanslag voor afvalstoffen van het jaar ervoor

Vast deel (basistarief)

Ieder huishouden betaalt een vast bedrag van € 308,88. Het maakt niet uit met hoeveel mensen je woont.

Variabel deel (recycle-tarief)

Je betaalt alleen voor restafval. 

Gratis mag je op de daarvoor bestemde mogelijkheden aanbieden:  

 • groenafval (GFT)
 • plastic, blik en drankkartons (PBD)
 • glas en
 • oud papier en karton 

Maak je gebruik van een ondergrondse container? Dan betaal je per keer dat je de klep van de container opent:

 • per keer voor restafvalzakken tot 30 liter: € 0,85
 • per keer voor restafvalzakken tot 60 liter: € 1,70

Als je een eigen restafvalbak heeft, betaal je per keer dat je deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 3,97
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 6,80

Variabel deel (recycle-tarief) - tegemoetkoming medisch afval

Heb je de vrijstelling onvermijdbaar medisch afval? Dan betaal je het vaste deel afvalstoffenheffing + € 54,40 voor het aanbieden van je restafval. 

Dit staat gelijk aan: 

 • 32 stortingen van 60 liter in een ondergrondse container of 
 • 8 keer laten legen van je afvalbak

Onder onvermijdbaar medisch afval verstaan wij  bijvoorbeeld incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal. Medicijnresten en gebruikte naalden bijvoorbeeld vallen hier niet onder. Deze lever je in bij de apotheek.

Voor deze regeling toon je aan dat je onvermijdelijk medisch afval hebt. Dat kan bewijs van een recente rekening of een pakbon van de apotheek of verzekeraar. Ook een medische verklaring van een arts is voldoende. Je naam en woonadres moeten wel op 1 van deze documenten staan. 

De regeling vraag je schriftelijk (pdf 35,8 kB) bij de gemeente aan.

De kosten afvalstoffenheffing in 2023 van 1 januari tot 1 mei:

 • per keer voor restafvalzakken tot 30 liter: € 0,85
 • per keer voor restafvalzakken tot 60 liter: € 0,85

Als je een eigen restafvalbak hebt, betaal je per keer dat u deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 1,98
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 3,40
Wat je moet weten
 • gedurende het jaar kan je situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als je in de loop van het jaar verhuist, krijg je een nieuwe aanslag op je nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op je adres wonen. Op basis daarvan ontvang je jouw aanslag gemeentelijke belastingen
 • verhuis jenaar een andere gemeente, dan betaal je afvalstoffenheffing aan de gemeente Zwijndrecht tot en met de maand waarin je verhuist. Je krijgt het teveel betaalde geld terug
 • heb je door een chronische ziekte of handicap veel medisch afval? Dan maak je waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container. Je kunt dan de regeling tegemoetkoming medisch afval (pdf 35,8 kB) aanvragen. Met deze regeling betaal je een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Dat vast bedrag is gelijk aan de kosten voor een gemiddeld huishouden.
 • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar