Precariobelasting

Je betaalt precariobelasting als je iets boven, op of in gemeentegrond plaatst.

Bijvoorbeeld als je een terras op gemeentegrond heeft staan. Of een luifel, reclamebord, bouwsteiger of container. Je betaalt ook precariobelasting als je leidingen, kabels of tanks onder de grond aanlegt. Precariobelasting betaal je achteraf, nadat het belastingjaar is verstreken.

Je vindt de belasting op je aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ontvang je meestal eind februari via de post of e-mail of bekijk de aanslag in de digitale Belastingbalie. 

EHerkenning-logoAanslag bekijken  je heeft eHerkenning nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel je betaalt, hangt af van:

  • wat je op, in of boven gemeentegrond plaatst
  • hoeveel gemeentegrond jegebruikt
  • hoe lang je de gemeentegrond gebruikt

De tarieven vind je in de Verordening Precariobelasting.  

Uitzonderingen

Je hoeft geen precariobelasting te betalen voor:

  • straatversiering of bloemen- en plantenbakken
  • wegwijzers en verkeersaanwijzingen
  • balkons, luifels en erkers
  • voorwerpen die je plaatst voor een goed doel
Betalen en bezwaar maken
  • je gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • je kunt geen kwijtschelding aanvragen van precariobelasting

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vind je op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen (pdf 151 kB). Je stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht