Bouwen en verbouwen

Bouwprojecten, ruimtelijke plannen, riolering, vergunningen, bezwaar maken of klacht indienen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet regelt alles voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De wet is een samenvoeging van wetten. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.

 • Omgevingsvergunning

  Ga je verbouwen of wil je iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kun je onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Bouwprojecten

  Een overzicht van alle bouwprojecten in de gemeente Zwijndrecht.

 • Ruimtelijke plannen

  In een ruimtelijk plan legt de gemeente juridisch-planologisch vast wat er met de ruimte mag gebeuren. In een ruimtelijk plan staat beschreven hoe je gronden en/of gebouwen mag gebruiken, of je ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

 • Ruimtelijk beleid en regelingen

  Wil je meer weten over het ruimtelijke beleid, wil je een verzoek voor planschade doen of wil je reageren op een ontwerpbesluit? Dat kan.

 • Monumenten

  Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Riolering

  De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater.

 • Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Zwijndrecht

  Hoewel de naam van de welstandscommissie is veranderd in Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Zwijndrecht, zijn de werkzaamheden hetzelfde gebleven.