Bouwen, verbouwen en wonen

Bouwprojecten, ruimtelijke plannen, vergunningen, (ver)huren, bezwaar maken of klacht indienen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Bouwprojecten

  Hier vindt u een overzicht van alle bouwprojecten in de gemeente Zwijndrecht.

 • Dak- en thuislozen

  Bent u inwoner van Zwijndrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Klacht huurwoning indienen

  Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Bent u eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren. Als u tijdelijk wilt verhuren dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

 • Monumenten

  Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor woningisolatie

  Goed nieuws voor huiseigenaren! Het Rijk heeft ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar gemaakt voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen.

 • Opkoopbescherming

  We willen mensen die op zoek zijn naar een koopwoning meer kans geven op een betaalbare woning. Daarom hebben we als gemeente de opkoopbescherming ingevoerd. De regeling is ingegaan op 21 september 2022.

 • Riolering

  De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater.

 • Ruimtelijk beleid en regelingen

  Wilt u meer weten over het ruimtelijke beleid of wilt u een planschadeverzoek of zienswijze indienen dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt slopen, een inrit wilt maken. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Voorrang op een woning

  Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

 • Woning huren

  Bent u op zoek naar een huurwoning? Neem dan contact op met een woningcorporatie of een particuliere verhuurder.