Dak- en thuislozen

Bent u inwoner van Zwijndrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

Deze organisaties kunnen u helpen uw situatie te verbeteren en een stabieler bestaan op te bouwen. Het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start kunnen voorkomen dat u dakloos wordt of bieden u veilige opvang en ondersteuning. De hulp is erop gericht dat u zo snel mogelijk een passende woonplek vindt. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor hulp?

U heeft direct onderdak nodig, bent al dakloos en bent:

U dreigt dakloos te worden

Neem dan contact op met het Vivera Sociaal Wijkteam in onze gemeente.

Wanneer bent u dak- of thuisloos?

U bent dakloos als:

  • U heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats;
  • U heeft geen adres om te wonen of te logeren;
  • U staat ook niet op een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

U bent thuisloos als:

  • U wisselt steeds van onderdak of woonplaats.
  • Een thuisloze staat soms wel ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid of kennis waar u het meest overnacht. Of dit is de plek waar uw spullen staan.  

Briefadres aanvragen

Heeft u geen adres? Dan kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. Uw post wordt dan naar dit adres gestuurd. Zo kunt u zonder adres toch post krijgen. Via het Vivera Sociaal Wijkteam kunt u een briefadres aanvragen. 

Geweld in huis

Als u niet veilig thuis kunt wonen, dan kunt u hulp vragen via de organisatie Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000. 

Hulp bieden

Ziet u iemand op straat slapen? Neem contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast, via telefoonnummer 078-770 85 04, of mail naar: meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl.