Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

In de publicatie in de krant of in de brief van het besluit, leest u hoe u een bezwaarschrift indient. Dat moet u binnen 6 weken na het verzenden van het besluit aan de aanvrager doen. U betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift indienen

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u contact opnemen met de contactpersoon. De gegevens vindt u in de brief. Komt u er niet uit en wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan op 2 manieren:

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt
  • uw telefoonnummer.
Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden neemt telefonisch contact met u op. Dan kijken we op welke manier we het bezwaarschrift kunnen behandelen. In het gesprek vertelt u wat er precies speelt en kijken we samen met u wat de beste aanpak is voor uw bezwaarschrift:

  • een hoorzitting of
  • een informeel gesprek

De uitkomst van een informeel gesprek kan zijn dat een oplossing wordt gevonden, waarmee iedereen tevreden is. Als dat niet lukt dan vindt een hoorzitting plaats. Daarna krijgt u een beslissing op uw bezwaarschrift.
Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.

Uw bezwaarschrift is openbaar

Uw bezwaarschrift is een openbaar stuk. De gemeente voegt uw bezwaarschrift en het besluit samen in een dossier. Belanghebbenden mogen dit dossier inzien.

Vragen over bezwaarprocedure?

Wanneer u vragen hebt over de bezwaarprocedure, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over besluiten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit staat vermeld.

Tips of advies

Wilt u de gemeente een tip of advies geven? Stuur dan een mail naar gemeente@zwijndrecht.nl