Voorrang op een woning

Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

Het is belangrijk dat:

 • u het probleem niet zelf hebt veroorzaakt
 • uw probleem niet was te voorzien
 • u aantoont dat u er alles aan heeft gedaan om uw probleem zelf op te lossen

Kosten

De aanvraag voor een voorrangsverklaring kost € 65,50. Aan de balie betaalt u met pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij gepast contant geld. U krijgt géén geld terug. Ook niet als u geen voorrang krijgt.

Afhandeling

De afhandeling duurt enkele weken tot enkele maanden. Dit hangt af van uw aanvraag. U krijgt een hierover altijd een brief. Daarin leest u of u voorrang krijgt en wat u moet doen.

Voorwaarden
 • u hebt het probleem niet zelf veroorzaakt
 • uw probleem was niet te voorzien
 • u heeft er alles aan gedaan om uw probleem zelf op te lossen en kunt dat bewijzen
 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Drechtsteden
 • u heeft de laatste 8 weken op alle passende woningen in de hele regio Drechtsteden gereageerd
 • u woont zelfstandig of u verlaat een instelling
 • u woont minstens 2 jaar in de Drechtsteden of u heeft in de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar ononderbroken in de regio Drechtsteden gewoond
 • uw inkomen is lager dan € 35.000,00 bruto per jaar
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige verblijfsvergunning

In de Folder Voorrangsregeling (pdf, 370 kB) vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Regelen

Als u aan alle voorwaarden voldoet, belt u gemeente Dordrecht via 14 078 om een afspraak te maken. Een medewerker van de Stadswinkel neemt uw situatie met u door en maakt eventueel een afspraak voor de aanvraag. U komt dan naar het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht) voor het indienen en betalen van uw aanvraag.

Meenemen

Bij uw afspraak in de Stadswinkel van gemeente Dordrecht (Spuiboulevard 300) neemt u bewijsstukken mee.

U heeft echtscheiding aangevraagd en heeft de zorg voor minderjarige kinderen:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • echtscheidingsconvenant en een concept ouderschapsplan (als u dit heeft)
 • bewijs dat de kinderbijslag op uw naam staat
 • bij verkoop van de woning:
  • bewijs dat de woning te koop staat of
  • bewijs dat u de woning heeft verkocht
 • bij een huurwoning:
  • de bladzijde van de huurovereenkomst waar op staat wie de huurder is
  • de bladzijde van de huurovereenkomst waar op staat wat de huurprijs is

Uw relatie is beëindigd en u heeft de zorg voor minderjarige kinderen:

 • bewijs dat u heeft samengewoond (bijvoorbeeld een bankrekening op naam van u en uw ex-partner)
 • het ouderschapsplan. Daarin staat hoe u de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft afgesproken
 • kopie van het legitimatiebewijs van uw ex-partner
 • bewijs dat de kinderbijslag op uw naam staat
 • bij verkoop van de woning:
  • bewijs dat de woning te koop staat of
  • bewijs dat de woning verkocht is
 • bij een huurwoning:
  • de bladzijde van de huurovereenkomst waar op staat wie de huurder is
  • de bladzijde van de huurovereenkomst waar op staat wat de huurprijs is

U heeft klachten over uw gezondheid:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • verklaring van een arts of specialist of rapport Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

U verlaat een opvanginstelling (de instelling vraagt dan voorrang op een woning aan):

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • deel A en deel B van de checklist van de instelling
 • (na)begeleidingsplan
Heeft u voorrang?

In de brief die u van ons krijgt, leest u hoe uw voorrang werkt:

 • u mag tot 3 maanden (of korter; afhankelijk van uw situatie) zelf zoeken in het woningaanbod op Woonkeus of
 • u krijgt een woning aangeboden via 1 van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden

Let op!

 • u reageert op een aanbod voor een woning
 • u mag een passende woning niet weigeren
 • u krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning