Monumenten

Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Zwijndrechtse heeft drie soorten monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Zwijndrecht heeft 13 rijksmonumenten en ongeveer 60 gemeentelijke monumenten. Ook wil de gemeente historische gebouwen opnemen in het bestemmingsplan als beeldbepalend pand. 

Rijksmonumenten 

De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. Alle rijksmonumenten staan in het monumentenregister. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert dit register. Het monumentenregister vindt u op cultureelerfgoed.nl of op monumenten.nl.

Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is vaak een vergunning nodig om te zorgen dat de stijl van het pand blijft. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen recht hebben op een subsidie of een laagrentende lening. Hierover leest u meer op de website van cultureelerfgoed.nl. 

Bekijk de Rijksmonumenten van Zwijndrecht 

Gemeentelijke monumenten

Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo’n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Burgemeester en wethouders bepalen of een pand een gemeentelijk monument wordt. Het doel hiervan is dat we voorkomen dat cultuurhistorische, waardevolle gebouwen of gebieden zomaar worden gesloopt. De gemeente besluit zelf welke regelingen gelden voor deze panden. Meer informatie over de verschillende regels vindt u op monumenten.nl.

Verbouwing of verandering

Heeft u een monument en wilt u deze verbouwen of slopen? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de voor Zwijndrecht waardevolle gebouwen. Daarom bent u tegenwoordig ook vergunningsplichtig als u iets wilt veranderen aan het monument. Dit hoeft dus geen verbouwing te zijn. Ook een wijziging vraagt u dus van tevoren aan via het Omgevingsloket. Om te beoordelen u iets mag wijzigen of verbouwen, geeft de monumentencommissie advies. Het college van B&W betaalt de kosten voor het monumentenadvies. 

Bekijk de Gemeentelijke monumenten van Zwijndrecht

Bekijk de Gemeentelijke monumenten van Heerjansdam

Beeldbepalende panden

Een beeldbepalend pand, soms ook karakteristiek pand genoemd, is een gebouw dat op culturele of historische gronden wordt beschermd door de gemeente. Beeldbepalende panden hebben niet dezelfde status als gemeentelijke of rijksmonumenten.

Bekijk de lijst met beeldbepalende panden

Vragen?

Heeft u nog vragen over monumenten in Zwijndrecht? Neem dan contact op met de accountmanager gemeentelijke monumenten via telefoonnummer (078) 770 3564. Voor vragen over financiële mogelijkheden, neemt u contact op met het Nationaal Restauratiefonds.