Exploitatievergunning

Voor het runnen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.

U leest onder 'Exploitatievergunning nodig' wanneer u wel of geen vergunning nodig heeft.  

Afhandeling

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons.

Aanvragen

Aanvraagformulier exploitatievergunning
Aanvraagformulier Drank- en Horeca
Vragenformulier BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordeling)

Exploitatievergunning nodig

U heeft geen exploitatievergunning nodig:
 

 • voor inrichtingen met een Drank- en horecavergunning
 • als de inrichting geen zelfstandig horecabedrijf is, maar onderdeel uitmaakt van:
  • bedrijven (bedrijfskantines)
  • inrichtingen en zorginstellingen
  • musea
  • scholen
  • ziekenhuizen
  • sportverenigingsgebouwen
  • muziekverenigingsgebouwen
  • kerkgebouwen
 • wanneer de inrichting gesloten is tussen 22.00 – 7.00 uur voor:
  • automatieken
  • broodjeszaken
  • croissanteries
  • koffiebars
  • lunchrooms
  • ijssalons
  • tearooms
  • exploitatie-inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen.

U heeft wel een vergunning nodig als u:
 

 • een horeca-inrichting nieuw vestigt;
 • een terras wilt exploiteren;
 • een horeca-inrichting overneemt;
 • een bestaande horeca wilt veranderen of uitbreiden;
 • als de vergunninghouder niet meer in dienst is;
 • als de leidinggevende wijzigt;
 • de lokaliteit op de afgegeven vergunning wijzigt
Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, dient u in ieder geval te voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het bedrijf moet in het geldende bestemmingsplan passen;
 • Het bedrijf mag niet te veel overlast bezorgen voor de omgeving;
 • De houder/beheerder is van goed levensgedrag;
 • Voldoet aan de vereisten van het Bibob wet/beleid.
Belangrijk om te weten
 • De eigenaren van de onderneming vragen de vergunning persoonlijk aan bij de gemeente. Is dit niet mogelijk? Dan kan iemand anders gemachtigd worden om de aanvraag in te dienen.
 • Voor het indienen van de aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers APV en Bijzondere Wetten van de afdeling Gemeentewinkel. Zij kunnen u mededelen of het voor uw situatie nodig is om het Bibob-formulier in te vullen. Bij overname of het nieuw vestigen van een horecabedrijf is dit sowieso nodig.
 • Indien uw aanvraag volledig is en er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de wet Bibob dan krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.
 • De exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd geldig.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht.
Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB met bijlage waarnaar verwezen wordt (niet nodig voor paracommerciële horeca-inrichtingen);
 • een digitaal opgemaakte tekening (schaal 1:100) van de inrichting van het bedrijf. Eventueel met terrassen;
 • een kopie van de huurovereenkomst;
 • een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende;
 • het ingevulde Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf, 117kB)
 • het ingevulde Aanvraagformulier Drank- en Horeca (pdf, 112kB)
 • een kopie van het identiteitsbewijs ondernemers/bestuurders;
 • een uitrekels uit de basis registratie Persoonsgegevens van iedere leidinggevende (niet woonachtig in Zwijndrecht);
 • Bij een café, bar of discotheek dient u tevens een veiligheidsplan en een deurbeleidsplan te overleggen;
Tips
 • Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht.
 • De informatiefolder horeca (pdf, 59kB) verwijst naar regelgeving waar u wellicht nog meer mee te maken kan hebben.
Kosten

De kosten zijn te vinden in de legesverordening, in Hoofdstuk 3 'Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn'