College en gemeenteraad

Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B&W). Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Ook spreekt de raad namens de inwoners. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

  • Hoe werkt de gemeente?

    Voor veel plannen is een besluit van de gemeente nodig. Ambtenaren bereiden deze plannen voor en sturen ze naar het college van burgemeester en wethouders. Soms mag een ambtenaar zelf een besluit nemen namens het college, zoals het hoofd Ruimtelijke Ordening. Soms mag alleen de burgemeester dit, bijvoorbeeld bij overlast. Voor een aantal plannen is een collegebesluit voldoende. Andere plannen gaan ook nog naar de gemeenteraad.

  • Gemeenteraad

    De gemeenteraad is het hoogste bestuur in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

  • College van burgemeester en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van Zwijndrecht.