Ondersteuning van zelfstandigen

De gemeente Zwijndrecht ondersteunt ondernemers die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen.

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dit kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in je persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. De gemeente Zwijndrecht werkt samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) om ondernemers te ondersteunen. 

Ondernemers en starters vanuit de uitkering kunnen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) terecht voor financiële hulp, advies en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve ondersteuning, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. 

Wanneer kan je terecht bij Regionaal Bureau Zelfstandigen?

Het RBZ kan je bijvoorbeeld ondersteunen als:

  • je een bedrijf wilt starten vanuit een bijstandsuitkering;
  • je als ondernemer een mindere periode ervaart;
  • je als 55+ ondernemer niet meer goed rondkomt en twijfelt of u moet doorgaan;
  • je door (financiële) problemen moeite hebt met het op orde brengen van de praktische zaken van uw bedrijf, zoals de administratie;
  • je schulden heft en graag wilt doorstarten.
Ondersteuning ondernemers en zzp-ers

De gemeente Zwijndrecht ondersteunt ondernemers die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. Je kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten. De gemeente Zwijndrecht werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. 

Direct naar de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen

Ondersteuning starters vanuit een uitkering

Ontvang je een (bijstands-)uitkering en heb je een goed idee voor een eigen bedrijf? Maar weet je niet precies hoe je dit moet opstarten? Of heb je al een ondernemingsplan, maar kan je nog wel wat ondersteuning en advies gebruiken?

Gemeente Zwijndrecht kan je hierin wellicht ondersteunen. Wij werken hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. RBZ voert dit traject voor ons uit. Je kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) voor je levensonderhoud of advies over het verkrijgen van startkapitaal. Of misschien is het starterstraject iets voor je, waarin RBZ je begeleidt en voorbereidt op zelfstandig ondernemerschap.

Direct naar de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen

Meer informatie

Ga naar de website van RBZ voor meer informatie over de regelingen en trajecten. Ook kan je mailen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl of bellen naar telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen.