Meldingen bedrijfsomgeving

Op deze pagina kunt u vinden voor welk type meldingen over uw bedrijfsomgeving u waar terecht kunt.

Klachten bedrijfsomgeving melden met Fixi

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woon- en werkomgeving meldt u via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of een omgevallen boom.

Afhandeling

Uw melding handelen wij zo snel mogelijk af. In elk geval binnen 10 werkdagen. Als een situatie gevaar oplevert, lossen we die eerder op dan andere meldingen.

Online regelen

Geef uw melding online door via Fixi

Wat u bij ons kunt melden

 • Niet werkende straatverlichting en verkeerslichten
 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapot speeltoestel of bankje
 • Uw afvalcontainer is kwijt
 • Zwerfvuil
 • Kapotte verkeersborden en –palen
 • Omgewaaide bomen
 • Overlast van ongedierte, fietswrakken, huisvuil naast de container, enzovoort
 • Problemen met de riolering
 • Parkeeroverlast
 • Graffiti

Melden via app, chat of telefonisch

U kunt op verschillende manieren uw melding doorgeven:

 • via de Fixi-website
 • via de Fixi app, voor iOS of Android.
 • via WhatsApp: 06 406 985 08
 • via chat, direct via onze homepagina
 • via telefoonnummer 14 078
Meldingen milieu

Voor klachten, vragen of opmerkingen over stank, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging of geluidsoverlast:

 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: 0888-333555 (dag en nacht bereikbaar) of www.ozhz.nl
 • Urgent? Alarmnummer politie: 0900-8844
Urgente meldingen verlichting

Bij urgente zaken rond verlichting buiten kantooruren, zoals blootliggende bedrading, omvergereden lantaarnpaal, meerdere kapotte lampen in lijn:

 • Melding bij beheerder ZIUT: 088-9450750
Hoe meld ik overbodige regels?
Binnen de overheid wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen:
 • onnodige regels bestaan
 • tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen zijn
 • onnodig ingewikkelde procedures bestaan
 • er onnodig een administratieve lastendruk ontstaat 
 • lange en te ingewikkelde formulieren worden gebruikt.

Toch bestaan dit soort regels nog steeds, vast ook bij de gemeente Zwijndrecht. U kunt daar ook iets mee doen. Deze kafkaiaanse situaties kunt u melden, zodat de gemeente Zwijndrecht er mogelijk iets mee kan doen. Een melding maken kan door een mail te sturen naar: kafka@zwijndrecht.nl.

In de melding van een kafkaiaanse situatie omschrijft u kort:
 • waar het probleem om gaat
 • wat u tegengekomen bent in de procedure
 • hoe het contact met de gemeente aangaande uw vraag of melding is opgelost of juist niet is opgelost.

Zo nodig stuurt u met uw melding ook bijvoorbeeld foto's van de situatie of andere relevante bestanden mee.

De Kafkaknop

De Kafkaknop maakt deel uit van een breder traject rond administratieve lastenverlaging. Dit traject heeft als doelstelling de administratieve lasten voor ondernemers (en burgers) te verminderen. Insteek is waar mogelijk regels te schrappen of te vereenvoudigen en formulieren te digitaliseren. Er is reeds een start gemaakt door een aantal regels te schrappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Naast het schrappen zijn in andere gevallen vergunningen vervangen door een melding of vergunningen vervangen door algemene regels. Ook neemt de gemeente deel aan het project Ranking the Rules van de Kamer van Koophandel.