Meldingen bedrijfsomgeving

Op deze pagina kunt u vinden voor welk type meldingen over uw bedrijfsomgeving u waar terecht kunt.

Klachten bedrijfsomgeving

Voor meldingen met klachten over de bedrijfsomgeving, zoals groenvoorziening, verlichting, bestrating, verkeersborden, gladheid:

 • Een digitale melding doen via de website
 • Via de Zwijndrecht App, te downloaden in de App store
 • Wijkservicelijn: telefoonnummer 14078
Meldingen milieu

Voor klachten, vragen of opmerkingen over stank, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging of geluidsoverlast:

 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: 0888-333555 (dag en nacht bereikbaar) of www.ozhz.nl
 • Urgent? Alarmnummer politie: 0900-8844
Urgente meldingen verlichting

Bij urgente zaken rond verlichting buiten kantooruren, zoals blootliggende bedrading, omvergereden lantaarnpaal, meerdere kapotte lampen in lijn:

 • Melding bij beheerder ZIUT: 088-9450750
Algemene melding openbare ruimte

Heeft u een algemene melding, klacht of bezwaar? Kijk dan hier.

Hoe meld ik overbodige regels?
Binnen de overheid wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen:
 • onnodige regels bestaan
 • tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen zijn
 • onnodig ingewikkelde procedures bestaan
 • er onnodig een administratieve lastendruk ontstaat 
 • lange en te ingewikkelde formulieren worden gebruikt.

Toch bestaan dit soort regels nog steeds, vast ook bij de gemeente Zwijndrecht. U kunt daar ook iets mee doen. Deze kafkaiaanse situaties kunt u melden, zodat de gemeente Zwijndrecht er mogelijk iets mee kan doen. Een melding maken kan door een mail te sturen naar: kafka@zwijndrecht.nl.

In de melding van een kafkaiaanse situatie omschrijft u kort:
 • waar het probleem om gaat
 • wat u tegengekomen bent in de procedure
 • hoe het contact met de gemeente aangaande uw vraag of melding is opgelost of juist niet is opgelost.

Zo nodig stuurt u met uw melding ook bijvoorbeeld foto's van de situatie of andere relevante bestanden mee.

De Kafkaknop

De Kafkaknop maakt deel uit van een breder traject rond administratieve lastenverlaging. Dit traject heeft als doelstelling de administratieve lasten voor ondernemers (en burgers) te verminderen. Insteek is waar mogelijk regels te schrappen of te vereenvoudigen en formulieren te digitaliseren. Er is reeds een start gemaakt door een aantal regels te schrappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Naast het schrappen zijn in andere gevallen vergunningen vervangen door een melding of vergunningen vervangen door algemene regels. Ook neemt de gemeente deel aan het project Ranking the Rules van de Kamer van Koophandel.