Digitaal opkopers loket

Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij. Op deze pagina leest u hier meer over.

Handelt u in tweedehands goederen zoals tweedehands auto’s, (brom)fietsen, elektronica, (edel)metalen, uurwerken, kunstvoorwerpen en sieraden, dan bent u verplicht een opkopersregister bij te houden en zich aan de gemeente te melden als handelaar. Dat doet u via het Digitaal Opkopers Loket  (DOL).

Digitaal Opkopers Loket

Via het Digitaal Opkopers Loket kunt u zich eenvoudig melden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen gemeente en politie een melding.  Het Digitaal Opkopers Loket is gekoppeld aan het Digitaal Opkopers Register (DOR). Hierdoor hoeft u zich slechts eenmaal te registreren.

Digitaal Opkopers Register

U meldt de goederen die u koopt aan in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Het aanmelden van goederen is al wettelijk verplicht. Het DOR heeft een verbinding met de lijst van gestolen goederen. Zo bent u als ondernemer beter beschermd tegen heling. Ook helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden. Door uw registratie wordt de afzetmarkt voor gestolen goederen verstoord en de pakkans van dieven vergroot.

Opkopers zijn in het wetboek van Strafrecht verplicht om alle aangekochte goederen te registreren. In Zwijndrecht dient u dit te doen in het Digitaal Opkopers Register. Hierin houdt u bij wat u in- en verkoopt. In het DOR voert u consequent in:

  • welk goed het betreft;
  • wanneer dit goed is gekocht;
  • van wie het goed is ingekocht of ingenomen;
  • voor welk bedrag het goed is ingekocht en
  • op welke datum het goed is doorverkocht.
Wat betekent dit voor u als ondernemer?

U bent als ondernemer beter beschermd tegen heling dankzij de verbinding met het register van gestolen goederen. Daarnaast helpt u diefstal beter te bestrijden door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven en helers te vergroten. Op deze wijze zijn al vele woninginbraken opgelost.

Controleer serienummers

Om te voorkomen dat u een gestolen goed koopt is het aan te raden dat voor de aankoop het  serienummer controleert. Controleren of een goed gestolen is controleert u op www.stopheling.nl.

Registercontroles

Het niet juist bijhouden van het register is strafbaar. Ook het willens en wetens doorverkopen van gestolen goederen is strafbaar (heling). Politie en team handhaving kunnen registercontroles uitvoeren. In de Beleidsregel handhaving helingbestrijding gemeente Zwijndrecht leest u waarom het DOR verplicht is gesteld. Ook leest u wat de gevolgen zijn als u de wet niet naleeft. De politie voert samen met de gemeente controles uit op het aanmelden (in DOR). U kunt te maken krijgen met een tijdelijke winkelsluiting als u de wet overtreedt.

Beleidsregels Handhaving

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Wilt u het aanwijzinsbesluit voor het Digitaal Opkopers Register van de gemeente Zwijndrecht lezen? Dat kan. Bekijk het Digitaal Opkopers Register.