Betaald parkeren Veerplein, Maasplein en omgeving

In de omgeving van Veerplein en Maasplein geldt betaald parkeren.

Tarieven, tijden en locaties

Op de volgende dagen en tijden geldt een parkeertarief van € 2,00 per uur

(€ 0,20 per 6 minuten)*:

  • van maandag tot en met woensdag tussen 09.00-18.00 uur
  • van donderdag tot en met zaterdag van 09.00 – 21.00 uur.

Op de volgende dagen en tijden geldt een parkeertarief van € 2,00 per uur (€ 0,20 per 6 minuten)*:

  • van maandag tot en met woensdag tussen 09.00-18.00 uur
  • van donderdag tot en met zaterdag van 09.00 – 21.00 uur.

Op de volgende locaties geldt betaald parkeren:

Locaties**

Gebiedscode

Maasplein

7892

Zomerlust

7892

Veerplein

7892

De Werf

7892

Ringdijk tussen de Werf en Lauwers

7892

Rotterdamseweg ter hoogte van huisnummers 37 t/m 61

7893

Nieuwstraat tussen huisnummer 13/17 en Zomerlust (maximaal 3 uur)

7894

 

* De volledige lijst van tarieven voor maand- of jaarkaarten en vergunningen, vindt u terug in de Verordening parkeerbelastingen Zwijndrecht 2023.
** Te vinden in: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

Bekijk de kaart van het gebied betaald parkeren.

Parkeergeld betalen

Parkeergeld betaalt u met cash, pin of creditcard bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp op uw telefoon. 

Parkeerboete 

Als u niet betaalt of te weinig, kan de toezichthouder u een naheffingsaanslag opleggen (parkeerboete). Deze vindt u achter uw ruitenwisser. Op de aanslag leest u hoe u moet betalen. Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan maakt u als kentekenhouder online bezwaar via de Digitale Belastingbalie.

Betalen van parkeerboete

Binnen 14 dagen maakt u de kosten over op rekeningnummer NL 28 BNGH 0285 067 427.

Wat moet u verder weten?

  • U krijgt zo snel mogelijk een kopie (duplicaat) van de naheffingsaanslag thuisgestuurd.
  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag staat.
  • U ontvangt na uw bezwaar een ontvangstbevestiging. U hoort de beslissing op uw bezwaar uiterlijk aan het eind van het jaar waarin wij uw bezwaar ontvangen hebben. Dient u de laatste 6 weken van het jaar een bezwaar in, dan handelen wij dit binnen 6 weken na de bezwaartermijn af.
  • U krijgt uitstel van betaling totdat de beslissing op uw bezwaarschrift bekend is.
  • Heeft u om een andere reden een bekeuring gekregen? Bijvoorbeeld voor parkeren op de stoep of parkeren waar het niet mag? Dan krijgt u een acceptgiro via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit loopt niet via de gemeente.

Schriftelijk bezwaar

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken via het formulier Bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting. Stuur het bezwaarformulier naar:
Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Bezwaar naheffingsaanslag
Postbus 15
3300 AA Zwijndrecht