Parkeren, verkeer en vervoer voor inwoners

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Als u door een ziekte of handicap niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als er weinig parkeerplaatsen rondom huis of werk zijn.

 • Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen

  Met parkeerschijf 2 uur parkeren op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Met gehandicaptenparkeerkaart mag u onbeperkt gratis parkeren.

 • Betaald parkeren en parkeervergunning

  In Zwijndrecht zijn er gebieden waar u moet betalen om te parkeren. In deze zones wordt ook gecontroleerd of u betaalt voor het parkeren. U krijgt een parkeerboete (ook wel naheffingsaanslag genoemd) als u niet of onvoldoende parkeergeld betaald heeft. Deze boete bedraagt € 72,90. Dit bedrag komt bovenop de verschuldigde parkeerbelasting die niet of te weinig is betaald. Ook zijn er gebieden waarvoor u een vergunning nodig heeft om te parkeren.

 • Parkeren grote voertuigen

  In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om buiten de daartoe aangewezen locaties en venstertijden een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, inclusief lading.

 • Elektrisch rijden

  Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in Zwijndrecht neemt het aantal gebruikers toe. Om dit gebruik te faciliteren heeft gemeente Zwijndrecht een contract met PARKnCHARGE en CityCharging. Zij plaatsen en onderhouden de laadpalen in Zwijndrecht. Deze leverancier bepaalt in overleg met de gemeente de locatie van de laadpaal.

 • Uw (brom)fiets kwijt?

  De gemeente houdt vier tot twaalf keer per jaar een opruimactie in het stationsgebied en zo nodig in de wijken, waarbij wees(brom)fietsen en foutgeparkeerde (brom)fietsen worden bekeurd en/of verwijderd.

 • Verkeersbesluiten

  Wij maken verkeersbesluiten bekend in de Staatscourant.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

  Hier vindt u informatie over het verkeer- en vervoersplan van Zwijndrecht.

 • Gladheid

  Tijdens de wintermaanden is er kans op gladheid. De gemeente Zwijndrecht zorgt ervoor dat u zo veilig mogelijk de weg op kunt, maar gladheid is moeilijk te bestrijden. Houdt u bij gladheid rekening met gevaarlijke situaties. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de gladheidbestrijding. Vragen en of opmerkingen over gladheid kunt u melden via de Fixi-website of app.

 • Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart

  De binnenvaart is van groot belang voor onze economie. Zwijndrecht is de grootste binnenvaartgemeente in Nederland.

 • Openbaar Vervoer in Zwijndrecht

  Zwijndrecht is goed bereikbaar met bus, waterbus en trein.

 • Wegafsluitingen

  Een overzicht van de actuele wegafsluitingen.

 • Voertuigwrakken, aanhangwagens en kampeermiddelen op de openbare weg

  We willen de openbare ruimte schoon, veilig en toegankelijk houden voor iedereen die er gebruik van wil maken. Voertuigwrakken en voertuigen zoals aanhangwagens/kampeermiddelen kunnen daarom worden verwijderd.