Parkeren in betaalzones: de bewonersvergunning

Als u in een zone woont voor betaald parkeren, dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Met deze bewonersvergunning kunt u uitsluitend parkeren in de zone waar u woont. U kunt geen bewonersvergunning aanvragen voor een andere zone voor betaald parkeren. De bewonersvergunning is geldig tot het eind van het desbetreffende jaar.

Wanneer heb ik een bewonersvergunning nodig?

U heeft een bewonersvergunning nodig als u op een adres in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staat ingeschreven dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren en structureel uw motorvoertuig binnen deze zone wilt parkeren.

Ook kunt u een bewonersvergunning krijgen als u tenminste 4 dagen per week voor minimaal 3 uur per dag bent aangewezen om mantelzorg. U moet dan wel in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven op een adres dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren. In dat geval kan een bewonersvergunning worden aangevraagd met daarop het kenteken van de mantelzorger.

Hoe vraag ik een bewonersvergunning aan?

Een aanvraag voor bewonersvergunning kan worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak.

Afspraak maken voor bewonersvergunning

Hoe lang duurt het voor ik mijn bewonersvergunning krijg?

Als u aan alle voorwaarden voor een bewonersvergunning voldoet en de kosten heeft betaald, geven wij deze indien mogelijk direct af. Als er bijzonderheden zijn duurt de aanvraag langer (maximaal 6 weken).

Kan mijn bewonersvergunning worden verlengd?

De bewonersvergunning wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de bewonersvergunning kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso.

Hoe werkt de bewonersvergunning?

U mag met de bewonersvergunning parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren, waarvoor de bewonersvergunning geldt. U legt de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto.

Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Verder is de bewonersvergunning persoonsgebonden, iemand anders mag geen gebruik maken van uw bewonersvergunning!

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven op een adres welke valt in een zone voor betaald parkeren in de gemeente Zwijndrecht.
  • U ben eigenaar of leaserijder van een voertuig en u wenst dit voertuig structureel binnen de zone te parkeren.
  • Bekijk hier de overige voorwaarden.

Kosten

Een bewonersvergunning kost € 39,-.

Bijzonderheden

De bewonersvergunning wordt ook voor caravans uitgegeven. Let op dat de bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) onverminderd gelden, ook als u een bewonersvergunning voor een caravan heeft. De APV vermeldt dat een caravan per keer maximaal 3 dagen mag worden geparkeerd. Met het overtreden van deze bepaling (door het plaatsen van een caravan voor een langere periode) riskeert u een boete.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een kopie van het kentekenbewijs deel II van de auto van de mantelzorger, als u een aanvraag doet voor uw mantelzorger.
  • Uw leasecontract, als u leaserijder bent.