Recycle-tarief

De gemeente Zwijndrecht is op 1 januari 2023 gestart met het recycle-tarief. Dat houdt in dat je minder afvalstoffenheffing betaalt als je jouw afval goed scheidt.

Wat is het recycle-tarief?

Het recycle-tarief daagt inwoners uit afval beter te scheiden beloont de huishoudens die dit goed doen. Bij het recycle-tarief heb je zelf invloed op het bedrag dat je betaalt aan afvalstoffenheffing. Het bedrag dat je moet betalen bestaat uit een vast en een variabel (wisselend) gedeelte. Op het bedrag van het wisselende deel heb je zelf invloed.

Het bedrag dat je dan moet betalen hangt af van:
•    het aantal keer dat je de ondergrondse container voor restafval gebruikt;
•    het aantal keer dat je de restafvalbak laat legen.

Goed afval scheiden betekent dus: minder betalen.

Waarom het recycle-tarief in Zwijndrecht?

De gemeente heeft voor het recycle-tarief gekozen om te zorgen dat meer inwoners afval gaan scheiden. Het verwerken van restafval wordt namelijk steeds duurder. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing heel erg omhoog. Dat willen we voorkomen. Daarnaast is minder restafval beter voor het milieu. Afval van groente, fruit en tuin, etensresten, papier, plastic, blik en drinkpakken worden hergebruikt. Daar worden weer nieuwe producten of verpakkingen van gemaakt.

In deze video leggen we uit hoe het recycle-tarief werkt: 

Wat zijn de tarieven?

Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen; een vast en een variabel (wisselend) deel. De hoogte van het variabele bedrag hangt af van het aantal keer dat je de ondergrondse container voor restafval gebruikt of de restafvalbak laat legen.

Vast tarief 2023 

Het vaste tarief voor 2023 per huishouden was €296,52.

Vast tarief 2024 

Het vaste tarief per huishouden voor 2024 is €308,88.

Variabele tarief 

Naast het vaste tarief betaal je ook voor het aantal keer dat je de ondergrondse container gebruikt of de afvalbak langs de weg zet. Het bedrag voor variabele deel voor 2023 en 2024 is hetzelfde. 

Elke keer dat je de ondergrondse container gebruikt voor restafval betaal je:
- voor afvalzak van 30 liter: €0,85
- voor een afvalzak van 60 liter: €1,70

Elke keer dat je de restafvalbak langs de weg betaal je:

-  voor een bak van 140 liter: €3,97
-  voor een bak van 240 liter: €6,80
20221031 Tarieven

*Tot 1 mei 2023 kreeg je de mogelijkheid om te wennen aan het recycle-tarief.  Daarom betaalde je van 1 januari tot 1 mei 2023 €0,85 per keer bij het gebruik van de ondergrondse container. 

Tarieven in andere talen

Je kunt de tarieven ook in andere talen lezen:

Hoe werken de ondergrondse containers?

In deze video zie je hoe de ondergrondse containers werken.  

Hoe werkt het met de betaling van het vaste en variabele tarief?

In het begin van het jaar ontvang je de rekening van de gemeentelijke belastingen. Over 2023 betaal je alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aan het einde van 2023 hebben wij berekend:

  • hoe vaak je de ondergrondse container hebt gebruikt voor het weggooien van een restafvalzak
  • hoe vaak je de restafvalbak hebt geleegd.

Dit bedrag is begin 2024 aan jou doorberekend. Over de kosten die je over 2024 kwijt bent, ontvang je begin 2025 bericht. 
 

Wat betekent het recycle-tarief voor jouw portemonnee?

Om een idee te geven wat het recycle-tarief voor jou betekent, hebben we een aantal voorbeelden uitgewerkt met daarbij het overzicht van de kosten.

Voorbeeld 1: gezin met 2 kinderen dat goed afval scheidt

Het gezin scheidt het afval goed, waardoor zij weinig restafval overhouden. Eén keer per week hebben zij een volle restafvalzak van 30 liter. Zij gebruiken de ondergrondse container 52 keer in een jaar voor het weggooien van een 30 liter restafvalzak.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar is:

Vast tarief           € 296,52
Variabel tarief     € 44,20 (52 x € 0,85) 
Totaal                 €340,72 (voor het recycle-tarief betaalde dit gezin € 372,60)

Voorbeeld 2: gezin met 2 kinderen met restafvalbak dat beperkt afval scheidt

In dit gezin wordt wel aan afvalscheiding gedaan, maar niet goed genoeg. Veel plastic, papier en etensresten verdwijnen nog bij het restafval. Iedere week hebben zij een volle zak met restafval van 60 liter. De restafvalbak wordt om de vier weken geleegd en zit dan helemaal vol. Per jaar wordt de restafvalbak 13 keer langs de weg gezet.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           €308,88
Variabel tarief     € 88,40 (13 x € 6,80)
Totaal                 € 397,28 (voor het recycle-tarief betaalde dit gezin € 372,60)

Voorbeeld 3: alleenstaande die goed afval scheidt

Deze alleenstaande scheidt het afval goed en daardoor blijft er nog maar weinig restafval over. Hierdoor hoeft deze persoon nog maar 1 x in de twee weken naar de ondergrondse container te lopen met een kleine afvalzak van 30 liter..

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           €308,88
Variabel tarief     €22,10 (26 x € 0,85)
Totaal                 €330,98 (voor het recycle-tarief betaalde deze alleenstaande € 341,04) 

Voorbeeld 4: alleenstaande die geen afval scheidt

Deze alleenstaande kiest er bewust voor om al het afval in één zak te gooien en dus geen afval te scheiden. Dat zorgt ervoor dat elke week een volle afvalzak van 60 liter naar de ondergrondse container gaat. Aan het eind van het jaar is de klep van de ondergrondse container 52 keer geopend.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           €308,88
Variabel tarief     €88,40 (52 x € 1,70)
Totaal:                €397,28 (voor het recycle-tarief betaalde deze alleenstaande € 341,04)

Download de HVC-app 

Je kunt een app van HVC downloaden. Hierin vind je handige informatie. Als je een persoonlijk account aanmaakt in de HVC-app, kun je zien hoe vaak je de ondergrondse container gebruikt of jouw restafvalbak laat legen. Dit zie je maximaal 48 uur na het gebruik van de container of het legen van de restafvalbak terug in de app.

Download de HVC-app direct

Let op: download de app met het logo van HVC.

Vragen en antwoorden

Je leest hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Betaal ik voor het legen van de gft-bak, papierbak en bak voor plastic?

Bij het recycle-tarief betaal je alleen als de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt of de restafvalbak aan huis laat legen. Je betaalt dus niet voor het aantal keer dat je jouw gft-bak, papierbak of plasticbak laten legen. Door goed afval te scheiden heb je minder restafval en hoef je minder vaak de ondergrondse restafval container te gebruiken.

Waarom betalen we extra voor restafval?

Je betaal geen extra kosten voor restafval, want die kosten zitten ook nu al in de afvalstoffenheffing. Bij het recycle-tarief worden deze kosten alleen anders verdeeld. Eerst betaalde iedereen hetzelfde bedrag. Bij het recycle-tarief betalen huishoudens die vaker restafval weggooien meer dan huishoudens die minder vaak restafval weggooien. Goed afval scheiden gaat dus lonen!

Het is bewezen dat mensen hun afval beter gaan scheiden als er iets tegen over staat. Door goed te scheiden blijft er minder restafval over en meer recyclen. Dat is goed voor het milieu. Ook houden we daardoor de kosten onder controle: restafval is duur om te verwerken en het Rijk legt een flinke belasting op het verbranden van restafval. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing fors omhoog; dat willen we voorkomen!

Hoe kan ik besparen op mijn variabele (wisslende) deel?

Als je jouw afval beter scheidt, houd je minder restafval over. Je hoeft dan minder vaak een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien of de grijze bak minder vaak langs de weg te zetten. Zo bespaar je geld.  

Hoe werkt het met de 30 en 60 liter afvalzak?

Bij de ondergrondse container kun je een 30 of 60 liter afvalzak weggooien. De afvalzak 30 liter is een kleine zak, de afvalzak 60 liter is een grote zak.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een verglijkbaar systeem. In die gemeenten gaat het scheiden van afval beter en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Het recycle-tarief is een goede manier om inwoners te belonen, als zij hun afval goed scheiden. Ook daagt het huishoudens uit om hun afval beter te scheiden en zo geld te besparen op de afvalstoffenheffing.

Wat betekent het recycle-tarief voor mensen die nu kwijtschelding krijgen?

Inwoners die kwijtschelding krijgen, hebben ook een regeling voor het recycle-tarief. Voor deze inwoners geldt dat het vaste tarief wordt kwijtgescholden. Binnen het variabel (wisselende) tarief wordt maximaal €73,95 kwijtgescholden. Dit komt neer op het weggooien van 1 volle afvalzak van 60 liter per week. Heb je meer restafvalzakken? Dan moet je voor deze afvalzakken wel betalen.

De maximale kwijtschelding komt in 2023 neer op €296,52 + €73,95 = €370,47. Hierbij is rekening gehouden met het 'wen'-tarief van de eerste maanden in 2023.  

En hoe werkt het met onvermijdbaar medisch afval? 

Hiervoor is een regeling opgesteld, deze houdt het volgende in: 
  
Huishoudens die door een chronische ziekte of handicap veel extra (medisch) restafval hebben, mogen gebruik maken van de regeling "vrijstelling afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval". Bij onvermijdbaar medisch afval kun je bijvoorbeeld denken aan: incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal. Medicijnresten en gebruikte naalden en dergelijke vallen hier niet onder. Deze kun je inleveren bij de apotheek.

Huishoudens die gebruik maken van deze regeling, betalen in 2024 het vaste tarief van €308,88 en daarnaast een totaal variabel tarief  van € 54,40. Dit staat gelijk aan: 32 keer een restafvalzak van 60 liter weggooien in een (ondergrondse) verzamelcontainer of een minicontainer voor restafval 8 keer legen. De totale afvalstoffenheffing voor deze huishoudens bedraagt na afloop van 2023 dus €308,88 + €54,40 = €363,28.
 

Wil je in aanmerking komen voor een vrijstelling onvermijdbaar medisch afval? Dan vragen wij je om dit ook aan te tone,. Dat kan via een recente factuur/nota/pakbon van de apotheek of ziektekostenverzekeraar (daar moet wel jouw naam en woonadres op staan) of via een medische verklaring.|

Vrijstelling medisch afval aanvragen
 

Is er een regeling voor gezinnen met jonge kinderen die wegwerpluiers dragen?

Voor gezinnen met jonge kinderen die wegwerpluiers dragen is er geen speciale regeling. Een goed alternatief voor wegwerpluiers is het gebruik van wasbare luiers. Deze herbruikbare luiers zijn prettig in gebruik en de (totale) kosten van de periode waar ze in gebruikt worden, zijn lager dan bij wegwerpluiers. Er zijn meerdere leveranciers die wasbare luiers aanbieden. Helaas zijn er bijna geen partijen in Nederland die wegwerpluiers recyclen. Wegwerpluiers belanden dus bij het restafval in de verbrandingsinstallatie. Apart inzamelen heeft hierdoor ook geen zin. 

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele (wisselende) tarief wordt bepaald door het aantal keer dat je een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit of de restafvalbak langs de weg zet. We kijken niet naar het gewicht van de afvalzak of het restafval in joww grijze bak.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing.

Hoe kunnen mensen die zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers graag blijven ondersteunen, daarom hebben we hier een speciale regeling voor. Voor meer informatie kijk je op de Zwerfafval pagina

Verandert de ophaalfrequentie van het groente-, fruit- & tuinafval en etensresten, of plastic, blik en drinkpakken of papier bij laagbouw?

De ophaalfrequentie bij laagbouw verandert niet.

Waarom zijn de verzamelcontainers in de wijk voor plastic, blik en drinkpakken alleen te gebruiken met een afvalpas?

We hebben een toegangscontrole op de verzamelcontainers in de wijk voor plastic, blik en drinkpakken om ervoor te zorgen dat de container alleen gebruikt worden door de toegewezen adressen en niet door anderen. 

Waarom heeft mijn gft-bak een chip?

De chip in de gft-bak is een registratiemiddel dat gekoppeld is aan jouw postcode en huisnummer. Op deze manier hebben we zicht op het aantal bakken die in de gemeente gebruikt worden. De chip houdt bij hoe vaak de bak geleegd wordt en de dag en tijdstip waarop dit gebeurt. Daarnaast willen de gemeente en HVC het illegaal gebruik van bakken tegengaan. 

Hoe zit het met de privacy?

De toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainer houdt bij hoe vaak de container met de pas wordt geopend. De chip in de grijze bak houdt bij hoe vaak de bak wordt geleegd en op welke dag en tijd. De afvalpas of bak is gekoppeld aan een postcode en huisnummer. Het bijhouden van deze gegevens gebeurt volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente beheert de persoonsgegevens van inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer). Op de website van www.hvcgroep.nl vind je de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat. 

Komen er extra containers bij?

Er zijn extra mogelijkheden bij flats om afval te scheiden. Zo hebben we bijvoorbeeld containers geplaatst voor gft en etensresten.

Hoe werkt het met grof afval?

Grof afval kun je op vertoon van jouw afvalpas gratis afgeven bij Milieustraat Noordpolder aan de Crezeepolderweg in Hendrik-Ido-Ambacht. Grof (huishoudelijk) afval kun je ook thuis op laten halen. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage van €20,00. Het ophalen van elektrische apparaten en grof snoeiafval blijft gratis. Meer informatie lees je op onze webpagina over Grofvuil

Wordt het afval uiteindelijk bij elkaar gegooid?

Nee, al het afval dat gescheiden wordt ingezameld, wordt ook gescheiden verwerkt. Bij elkaar gooien zou zonde zijn. Niet alleen omdat het dan niet meer gerecycled kan worden, maar ook omdat restafval het duurst is om te verwerken.

Komt er geen extra stankoverlast?

Het inzamelsysteem verandert niet, dus bakken blijven niet langer staan. Gft en etensresten kunnen stinken, vooral in warme perioden. Voor restafval geldt dat over het algemeen veel minder. Lees tips om stank in de gft-bak te voorkomen

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht met mijn vraag?

Maikl jouw vraag dan naar: afvalscheiden@zwijndrecht.nl. Wij reageren zo snel als mogelijk.