Corona: hulp voor ondernemers 

De ontwikkelingen rondom het corona-virus en de maatregelen die genomen worden raken u als ondernemer keihard en hebben grote consequenties. Samen zetten we alles op alles om de verspreiding van het virus te beperken. De gezondheid van ons allemaal staat daarbij voorop. De gemeente begrijpt dat ondernemers veel vragen hebben en wil u zo goed mogelijk op de hoogte houden met de juiste en meest actuele informatie. Dit doen wij via social media en onze website. Indien u vragen heeft of goede suggesties dan vernemen wij die graag van u.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rij.

Nieuwe noodverordening 1 juni 2020

Sinds 1 juni zijn een aantal coronaregels versoepeld. Daarom is er een aangepaste noodverordening van kracht. De versie van 11 mei vervalt daarmee. Deze noodverordening sluit aan bij de landelijke regels. Hieronder een overzicht met de belangrijkste veranderingen. Meer informatie vindt u ook op de webpagina met veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe noodverordening.

Hulp van het Rijk aan Ondernemers 

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Op dinsdag 17 maart zijn er acht verschillende extra maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen worden per direct of zo spoedig mogelijk ingevoerd:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers nalezen op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie) of opvragen bij het adviesteam van de Kamer Van Koophandel

Veelgestelde vragen voor ondernemers over het coronavirus
Op de website van Rijksoverheid is speciaal voor werkgevers en ondernemers een overzicht van de veelgestelde vragen te raadplegen over het coronavirus bekijken.

Adviesteam Kamer van Koophandel
Voor meer informatie over de regelingen voor ondernemers kunt u contact opnemen met het adviesteam van de Kamer Van Koophandel. De Kamer van Koophandel probeert u zo goed mogelijk te woord te staan. Door drukte kan het geven van een antwoord langer duren dan gebruikelijk.

Belastingdienst - bijzonder uitstel van betaling
Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Kijk hier voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Gemeentelijke belastingen – bijzonder uitstel van betaling
De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is op deze pagina te vinden.

Informatie MKB Nederland
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn continu met de overheid in gesprek over de noodzakelijke pakketten overheidsmaatregelen bij verschillende scenario's om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen. Kijk voor meer informatie op https://www.mkb.nl/standpunten/coronavirus

ZZPers
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u geldproblemen? Dan kunt u aankloppen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Misschien kunt u gebruik maken van de regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ-regeling). Kijk voor meer informatie op: Vanuit de Sociale Dienst voor ZZPers 

Ambulante Handel
Voor meer informatie over ambulante handel, zoals markten en standplaatsen: www.cvah.nl

Binnenvaart
'Wat doen de banken voor de binnenvaart?', 'Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen aan boord?' en 'Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU?'  Lees meer informatie op https://www.bln.nl/dossiers/algemeen/corona

Vragen en contact gemeente Zwijndrecht

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Mocht u echter vragen hebben die betrekking hebben op ondernemen in Zwijndrecht kunt u contact opnemen met Zwijndrecht Onderneemt:

Esther van der Kaag, accountmanager bedrijven: telefoon 06-51262410 mail ej.van.der.kaag@zwijndrecht.nl

Caroline Oster: economisch beleid: telefoon 06-36098569 c.oster@zwijndrecht.nl

Binnenvaart/Maritiem: voor vragen kunt u contact opnemen met Bert van Hemert: mail b.van.hemert@zwijndrecht.nl

Markten en standplaatsen: voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smits: telefoon 078 770 3714 mail g.smits@zwijndrecht.nl