Zwijndrecht Energieneutraal. Doet u mee?

De gemeente werkt aan een plan om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Ons energieverbruik moet veranderen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en ook in de toekomst een fijne leefomgeving te hebben. Om dat te bereiken, moeten we met zijn allen veel minder energie gaan gebruiken. En de energie die we gebruiken moet afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa.

Energiebeleid
De afgelopen jaren zijn er diverse acties ondernomen om het energieverbruik van de gemeente te verduurzamen. Er zijn positieve resultaten geboekt in efficiënter energieverbruik en ook het aandeel duurzaam opgewekte energie is toegenomen. De komende jaren wil de gemeente nog meer werk maken van de omschakeling naar duurzame energie. Met als uiteindelijk doel om in 2050 een energie-neutrale gemeente te zijn. Hoe de gemeente dit wil bereiken, staat beschreven in het energiebeleid. De gemeenteraad heeft op dinsdag 25 oktober 2016 het eerste deel van het energiebeleid, de visie, vastgesteld, zie bijlage.

Energievisie
In de visie staan de uitgangspunten en doelstellingen van het energiebeleid beschreven. Om de doelstelling in 2050 te behalen stelt de gemeente tussentijdse doelstellingen vast. In 2020 wil de gemeente dat 2% energiebesparing per jaar wordt gerealiseerd en dat 14% van het energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. De komende jaren gaan we hard aan de slag, om deze doelstellingen voor 2020 te behalen.

Afspraken maken
Daarvoor gaan we eerst in gesprek met inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen die een rol op dit gebied spelen, zoals u! Om te horen wat u en anderen al doen aan energiebesparing en duurzame energie en wat u daarvoor nodig heeft van de gemeente. Zo heeft de gemeente tijdens de Dag van de Duurzaamheid in winkelcentrum Walburg met het winkelend publiek gesproken. Ook komen er gesprekken met de woningcorporaties en ondernemers en wordt er een energieconferentie georganiseerd.

Wilt u meepraten?
Heeft u ideeën of suggesties? Wilt u meepraten over het nieuwe energiebeleid? Neem dan contact op met Inge van Diest, i.van.diest@zwijndrecht.nl of Melanie Morlog, m.morlog@zwijndrecht.nl. Alle informatie is ook te vinden op www.zwijndrecht.nl/energiebeleid.