Ondersteuning van zelfstandigen

De gemeente Zwijndrecht ondersteunt ondernemers die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen.

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dit kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. De gemeente Zwijndrecht werkt samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers en starters vanuit de uitkering kunnen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) terecht voor financiële hulp, advies en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve ondersteuning, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. 

Wanneer kunt u terecht bij Regionaal Bureau Zelfstandigen?

Het RBZ kan u bijvoorbeeld ondersteunen als:

  • u een bedrijf wilt starten vanuit een bijstandsuitkering;
  • u als ondernemer een mindere periode ervaart;
  • u als 55+ ondernemer niet meer goed rondkomt en twijfelt of u moet doorgaan;
  • u door (financiële) problemen moeite hebt met het op orde brengen van de praktische zaken van uw bedrijf, zoals de administratie;
  • u schulden heeft en graag wilt doorstarten.
Ondersteuning ondernemers en zzp-ers

De gemeente Zwijndrecht ondersteunt ondernemers die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten. De gemeente Zwijndrecht werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. 

Direct naar de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen

Ondersteuning starters vanuit een uitkering

Ontvangt u een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf? En weet u niet precies hoe u dit moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning en advies gebruiken? Gemeente Zwijndrecht kan u hierin wellicht ondersteunen. Wij werken hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. RBZ voert dit traject voor ons uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud of advies over het verkrijgen van startkapitaal. Of misschien is het starterstraject iets voor u, waarin RBZ u begeleidt en voorbereidt op zelfstandig ondernemerschap.

Direct naar de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen

Meer informatie

Ga naar de website van RBZ voor meer informatie over de regelingen en trajecten. Ook kunt u mailen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl of bellen naar telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen.