Vergunningen en ontheffingen

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Voor het bedrijfsmatig exploiteren van een horecabedrijf, zoals een hotel, lunchroom, restaurant, café, discotheek of buurthuis, heeft u een exploitatievergunning nodig. Wilt u ook alcoholhoudende dranken schenken? Dan dient u voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken ook over een alcoholvergunning te beschikken.

 • Alcoholvergunning voor horecabedrijf of slijtersbedrijf

  Het is verboden om zonder alcoholvergunning van de burgemeester een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Op deze pagina leest u meer over deze twee categorieën.

 • Bibob

  Het gemeentebestuur wilt graag zaken doen met integere partijen. De Wet Bibob is een middel om te beoordelen of de gevraagde vergunning naar een integere partij gaat. De vergunningaanvraag voor (bijvoorbeeld) de exploitatie van een horecabedrijf wordt daarom, op grond van het Bibob-beleid, aan de Wet Bibob getoetst.

 • Exploitatievergunning coffeeshop

 • Ontheffing sluitingstijd horeca

  Voor horecabedrijven in Zwijndrecht gelden vaste openings- en sluitingstijden. Als u buiten deze tijden uw horeca-inrichting voor publiek geopend wil houden, vraagt u daarvoor ontheffing aan.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Evenementenvergunning

  Als u meer dan 150 bezoekers verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan. Afhankelijk van de grootte van uw evenement, vraagt u de vergunning 12 tot 16 weken van tevoren bij de gemeente aan.

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen

  Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of een ander object wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heeft u daarvoor een vergunning nodig.

 • Afsluiten van de openbare weg

  Voor het afsluiten van de openbare weg heeft u een vergunning nodig.

 • Uitstallingen

  Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

 • Feest in de horeca of sportevenement melden

  U mag per kalenderjaar maximaal 6 festiviteiten (feesten) houden per inrichting waarbij u meer geluid maakt dan toegestaan. Ook mag u per kalenderjaar maximaal 6 sportevenementen in de buitenlucht houden waarbij u langer verlichting gebruikt dan toegestaan. U meldt deze festiviteiten van tevoren bij de gemeente.

 • Ontheffing winkeltijden

  Winkels mogen in Zwijndrecht dagelijks open zijn. Voor zon- en feestdagen gelden andere openingstijden. Als u uw winkel op andere tijdstippen wilt openen, vraagt u daarvoor ontheffing aan.

 • Ontheffing geluidshinder

  Als u geluid veroorzaakt waar omwonenden hinder van hebben, heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

 • Standplaatsvergunning (APV)

  Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats op basis van een algemene plaatselijke verordening, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

 • Reclame (APV)

  Voor het plaatsten van reclame heeft u vaak een vergunning nodig. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Deze externe bedrijven plaatsen de volgende reclamevormen: lichtmastreclame, A0 borden, bushokjes, digiborden, stadsplattegronden, rotondes en de reclamemast langs de snelweg.

 • Parkeervergunning

  In de gemeente Zwijndrecht zijn een aantal gebieden aangewezen waar u moet betalen om te parkeren. U kunt als bewoner, ondernemer, bezoeker,  mantelzorger, arts of verloskundige een parkeervergunning, maand- of jaarkaart aanvragen.

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven wat wel en wat niet mag in de openbare ruimte.

 • Verkoop van consumentenvuurwerk

  U heeft een vergunning nodig als u op 29, 30 of 31 december consumentenvuurwerk wilt verkopen. Op andere dagen mag u geen vuurwerk verkopen of opslaan.

 • Aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond heeft u een toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag