Klacht of melding doorgeven

Melding openbaar gebied

Last van zwerfvuil, losse tegels of een illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Meld het ons via:

Melding overlast

Voor overlast van bedrijven inzake stank, geluid en lawaai zijn wij 24/7 bereikbaar op het nummer 0888-333 555.

Meldpunt WMO en Jeugd voor mensen die vastlopen in de zorg

Loopt u vast in de zorg? Komt u er niet uit met de gemeente, hulpverlener of instelling? Klik hier voor contact met het onafhankelijke meldpunt WMO en Jeugd. Mocht u liever telefonisch contact hebben kunt u bellen naar 088-9294030, maandag tot en met vrijdag 9:00-17:00.

Klacht

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent? Dan kunt u een klacht indienen over (de bij de gemeente Zwijndrecht werkende) ambtenaren, maar ook tegen bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Meld uw klacht via het klachtenformulier, telefonisch naar 14 078 (vraag naar de klachten coördinator) of stuur een brief naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Klacht over afval inzameling

De afvalinzameling in de gemeente Zwijndrecht wordt uitgevoerd door het bedrijf HVC. Heeft u een klacht, vraag of een opmerking ga dan naar de website van HVC te gaan of bel gratis met: 0800-0700.

Feedback

Wilt u de gemeente een tip of advies geven? Meld het dan via gemeente@zwijndrecht.nl