Klacht of melding doorgeven

Melding openbaar gebied

Last van zwerfvuil, losse tegels of een illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Meld het ons via:

Melding overlast

Voor overlast van bedrijven inzake stank, geluid en lawaai zijn wij 24/7 bereikbaar op het nummer 0888-333 555.

Meldpunt WMO en Jeugd voor mensen die vastlopen in de zorg

Loopt u vast in de zorg? Komt u er niet uit met de gemeente, hulpverlener of instelling? Dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijk Meldpunt Wmo en Jeugd.

 

Wanneer benader ik het Meldpunt WMO/Jeugdhulp?

U heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor begeleiding thuis, huishoudelijke hulp of een rolstoel. Hier heeft u een medewerker van de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) of een zorgaanbieder gesproken.

 

  • Vindt u dat er niet goed naar u is geluisterd?
  • Begrijpt u de informatie niet?
  • Bent u het niet eens met het besluit over uw aanvraag?
    Bespreek het met de medewerker met wie u het gesprek heeft gehad. Wilt u dat liever niet, dan kunt u hulp vragen aan de medewerker van het Meldpunt.

 

Wat kan het meldpunt voor mij doen?

U vertelt aan het Meldpunt waarom u niet tevreden bent. Vervolgens bespreekt de medewerker van het Meldpunt met u welke oplossingen er zijn. De medewerker van het Meldpunt kan u helpen bij een nieuw gesprek of kan voor u bemiddelen. Als u dat prettig vindt, kan de medewerker van het Meldpunt bij het gesprek aanwezig zijn. U hoeft niet te betalen voor de hulp. De medewerker van het Meldpunt is onafhankelijk van de gemeente en uw gesprek met haar blijft vertrouwelijk.

 

Niet tevreden na bemiddeling?

Als u na de hulp van het Meldpunt nog niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de organisatie waar u ontevreden over bent of in bezwaar gaan tegen het besluit. Ook hierbij kan de medewerker van het Meldpunt u helpen.

 

 

Hoe bereik ik het meldpunt?

Nel van Roon is telefonisch en per e-mail te bereiken. Haar contactgegevens zijn:

 

t. 06 528 927 95 (bereikbaar op di t/m vr), bij geen gehoor 026 384 2826

 

e.  sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl

Klacht

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent? Dan kunt u een klacht indienen over (de bij de gemeente Zwijndrecht werkende) ambtenaren, maar ook tegen bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Meld uw klacht via het klachtenformulier, telefonisch naar 14 078 (vraag naar de klachten coördinator) of stuur een brief naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Klacht over afval inzameling

De afvalinzameling in de gemeente Zwijndrecht wordt uitgevoerd door het bedrijf HVC. Heeft u een klacht, vraag of een opmerking ga dan naar de website van HVC te gaan of bel gratis met: 0800-0700.

Feedback

Wilt u de gemeente een tip of advies geven? Meld het dan via gemeente@zwijndrecht.nl