Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kun je bezwaar maken. In jouw bezwaar vertel je waarom je het niet met ons eens bent.

Heb je een brief ontvangen of iets in de krant gelezen waarover je bezwaar wilt maken? Dat kan. Vaak staat in het bericht dat je gelezen hebt al op welke manier je dit het beste kunt doen. Op deze pagina leggen we ook uit hoe dit werkt.

Bezwaarschrift aanvragen

Je kunt eerst contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente, voordat je bezwaar maakt. De gegevens staan in de brief die je gekregen hebt. Kom je er niet uit en wil je toch een bezwaarschrift aanvragen? Dat kan op twee manieren:

De brief richt je aan de Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. ​​​Daarin vertel je waarom je het niet met ons eens bent. Zet in deze brief ook de volgende dingen:​​

  • de datum waarop je het bezwaarschrift hebt geschreven
  • het besluit waartegen je bezwaar maakt; stuur een kopie, scan of foto van het besluit mee, zodat wij het sneller kunnen regelen.
  • jouw handtekening 
  • telefoonnummer.
Wat gebeurt er met jouw bezwaarschrift?

Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden neemt telefonisch contact met je op. Dan kijken we op welke manier we het bezwaarschrift kunnen behandelen. In het gesprek vertel je wat er precies aan de hand is en kijken we samen met wat de beste aanpak is voor jouw bezwaarschrift:

  • een informeel gesprek of
  • een hoorzitting

De uitkomst van een informeel gesprek kan zijn dat een oplossing wordt gevonden, waarmee iedereen tevreden is. Als dat niet lukt dan vindt een hoorzitting plaats. Een hoorzitting is een sessie van een overheidsinstelling, waarbij verschillende partijen en betrokkenen hun mening kunnen geven. Daarna krijg je een beslissing op het bezwaarschrift. Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijnen een beslissing te nemen. Je krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen wij het termijn alleen verlengen wanneer jij het daarmee eens bent.

Jouw bezwaarschrift is openbaar

Jouw bezwaarschrift is een openbaar stuk. De gemeente voegt jouw bezwaarschrift en het besluit samen in een dossier. Alleen personen die ermee te maken hebben mogen dit dossier bekijken.

Vragen over de aanpak?

Heb je vragen over de aanpak van je bezwaar? Dan kun je deze stellen aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. Zij zijn bereikbaar via 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over besluiten, kun je contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit staat vermeld.

Tips of advies

Wil je de gemeente een tip of advies geven? Stuur dan een mail naar gemeente@zwijndrecht.nl