Schade melden

Heb je schade opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Dan kan je ons aansprakelijk stellen.

Wij vergoeden de kosten als blijkt dat wij als gemeente inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade. Je kunt op verschillende manieren aangeven dat je de gemeente aansprakelijk stelt voor schade die je hebt opgelopen.

Direct online regelen DigiD-logo.com

   Aansprakelijkstelling 

Per post

  • Stuur een brief naar: Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. JKC, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

Wat stuur ik mee?

Stuur de volgende documenten ook met uw brief:

  • een bewijs van de opgelopen schade;
  • als u die heeft: getuigenverklaring(en), foto's en rekeningen;
  • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, een proces-verbaal van de politie)

Afhandeling en termijn

Wij beoordelen of de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade aan de hand de aansprakelijkstelling die wij hebben ontvangen en informatie over de oorzaak en schade. Uw aansprakelijkstelling sturen wij door naar onze verzekeraar, als dat nodig is. Wij doen ons uiterste best om uw aanprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. Dit hangt af van de soort aansprakelijkstelling af, de procedures die we moeten doorlopen en de manier van uitwerking. In dat geval krijgt u bericht van ons. 

Meer informatie?

Bel dan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 80 36.