Uw (brom)fiets kwijt?

De gemeente houdt vier tot twaalf keer per jaar een opruimactie in het stationsgebied en zo nodig in de wijken, waarbij wees(brom)fietsen en foutgeparkeerde (brom)fietsen worden bekeurd en/of verwijderd.

Waar kan ik mijn (brom)fiets stallen in het stationsgebied? 

In het stationsgebied mag u uw fiets, uw bromfiets/scooter en bakfiets alleen parkeren in de daarvoor bestemde en aangewezen stallingen. Door een stalling bijvoorbeeld alleen voor bromfietsers aan te wijzen, zorgen we ervoor dat het stationsgebied vrij toegankelijk blijft voor iedereen.

De aangewezen gebieden en stallingen

In het stationsgebied zijn drie stallingen aangewezen.

1. Stationsplein

Aan het Stationsplein, vindt u een fietsstallingsgebied en een bromfietsstallingsgebied. Deze herkent u als volgt:

 • Er zijn fietsrekken en etage-fietsrekken naast de ingang van het station te vinden: deze rekken vallen binnen het fietsstallingsgebied en zijn uitsluitend bedoeld voor het parkeren van fietsen.
 • De wit-afgelijnde parkeervakken aan het Stationsplein vallen onder het bromfietsstallingsgebied en zijn uitsluitend bedoeld voor bromfietsen/scooters en bakfietsen. Hiermee houden we rekening met bromfietshouders en bakfietshouders, maar ook reizigers die zonder hinder in en uit het stallingsgebied willen komen.
 • In de plattegrondtekening hieronder is het fietsstallingsgebied aan het Stationsplein in het blauw aangegeven en het bromfietsstallingsgebied in het groen.

 2. Westelijke Paralelweg   

Aan de Westelijke Paralelweg vindt u alleen een fietsstallingsgebied:

 • De stalling aan de Westelijke Paralelweg is dus uitsluitend bestemd voor fietsen.
 • In de plattegrondtekening hieronder is het fietsstallingsgebied aan de Westelijke Parallelweg in het blauw aangegeven.

3. Stationsweg

Aan de Stationsweg zijn gemengde stallingen te vinden:

 • Aan de Stationsweg zijn stangen aanwezig voor het parkeren van fietsen, bromfietsen en bakfietsen. Deze stangen betreffen dus gemengde stallingen en zijn in de afbeelding met paars aangeduid. Deze stallingen vallen ook in het Stationsgebied, zodat ook hier alleen in de stallingen geparkeerd mag worden.

Gevolgen foutparkeren

Bromfietsen (waaronder ook scooters), fietsen (waaronder e-bikes) en bakfietsen die buiten de daarvoor bestemde stallingen zijn geparkeerd, worden eerst gelabeld. De houder van het voertuig krijgt daarbij 3 uur de tijd de overtreding te beëindigen. Daarna worden overtreders bekeurd voor zover deze ter plaatse zijn te achterhalen of worden de voertuigen verwijderd. Staat een (brom)fiets onveilig geparkeerd, dan kan de (brom)fiets ook direct worden weggesleept.

Stationsgebied

Aanpak foutparkeren, weesfietsen en (brom)fietswrakken

Zo'n 4 tot 12 keer per jaar houden we in het stationsgebied en zo nodig in de wijken van onze gemeente een opruimactie waarbij wees(brom)fietsen en foutgeparkeerde (brom)fietsen worden bekeurd en/of verwijderd.

Foutgeparkeerde (brom)fietsen

Wanneer bijvoorbeeld (brom)fietsen fout of buiten de parkeervakken geparkeerd staan, kunnen bijvoorbeeld doorlooproutes, nooduitgangen of een toegang tot een AED worden belemmerd. Dit willen we voorkomen. Dat doen we als volgt:

 • Eerst wordt een foutgeparkeerde (brom)fiets gelabeld (met een rood label) en wordt 3 uur de tijd gegund om de overtreding te beëindigen.
 • Daarna halen we de fietsen weg en worden de weggesleepte fietsen naar het fietsendepot en bromfietsen/scooters naar een wegsleepbedrijf gebracht en tijdelijk gestald.
 • Een (brom)fiets kan tot 13 weken na wegslepen en tegen betaling worden opgehaald onder overlegging van een identiteits- en eigendomsbewijs voor zover de kosten niet onnodig oplopen voor de gemeente. De duur van het stallen hangt mede af van de kosten die de gemeente moet maken in verhouding tot de waarde van het voertuig.

Wees(brom)fietsen

We komen in de gehele gemeente ook potentiële wees(brom)fietsen tegen. Minimaal een maand vóór de eerstvolgende fietsopruimactie, houden we in ieder geval een controle in het stationsgebied en labelen we potentiële weesfietsen en weesbromfietsen.

 • Deze voertuigen krijgen eerst een waarschuwingssticker (geel label) met de vermelding dat we vermoeden dat het voertuig een 'weesvoertuig' betreft.
 • Staat een weesfiets nog steeds op dezelfde plek na 28 dagen? Dan gaan wij ervanuit dat sprake is van een gedumpt weesvoertuig en verslepen wij het voertuig naar een fietsendepot, en bij bromfietsen naar het wegsleepbedrijf. Op deze manier zorgen we ervoor dat de openbare ruimte schoon, leefbaar en/of veilig blijft. Zo blijft voldoende plek over voor andere fietsen/bromfietsen in de openbare ruimte.
 • Een weggesleept voertuig kan tot 13 weken na wegslepen en pas na betaling aan de gemeente, worden opgehaald onder overlegging van een betaalbewijs, identiteits- en eigendomsbewijs. Het voertuig kan zoveel eerder worden vernietigd als de kosten van wegslepen en stallen niet meer in verhouding staan tot de waarde van het voertuig en het voertuig om die reden eerder dan 13 weken is vernietigd.

Voertuigwrakken

Kapotte of ernstig beschadigde (brom)fietsen, kunnen aangemerkt worden als een voertuigwrak. Een voertuigwrak kan weggesleept worden als de houder/eigenaar het voertuig niet of niet tijdig verwijdert uit de openbare ruimte. Bij acuut gevaar of voor het vrijhouden van aangewezen weggedeelten, kan het noodzakelijk zijn om het voertuig direct weg te slepen. De eigenaar wordt dan achteraf schriftelijk op de hoogte gesteld over het besluit en het vervolg. Is de eigenaar niet te achterhalen, dan wordt het voornemen en het besluit tot verwijdering in het gemeenteblad (via www.overheid.nl) geplaatst.

Een weggesleept voertuigwrak kan tussen de 2 en 13 weken na wegslepen pas na betaling aan de gemeente worden opgehaald bij het depot of wegsleepbedrijf, onder overlegging van het betaalbewijs, een identiteits- en eigendomsbewijs.
Let wel: Een voertuig kan eerder dan 13 weken worden vernietigd, als de kosten van wegslepen en stallen niet meer in verhouding staat tot waarde van het voertuig.

Controleer of de gemeente uw fiets heeft verwijderd

Bent u uw (brom)fiets of scooter kwijt? En denkt u dat dit tijdens een opruimactie is gebeurd? We maken van alle (brom)fietsen of scooters die we verwijderen een foto. U kunt zelf controleren of uw fiets door ons is weg gehaald door de foto's van de fietsopruimacties te bekijken of stuur een bericht aan Toezicht & Handhaving via gemeente@zwijndrecht.nl, en vermeld daarbij de specificaties van uw vermiste voertuig, stuur voor zover mogelijk een foto mee en geef uw contactgegevens door.

 • Op 9 januari zijn er 13 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of uw fiets er tussen staat. 
 • Op 28 februari zijn er 13 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of uw fiets er tussen staat. 
 • Op 20 maart zijn er 30 weesfietsen weggehaald aan de voorzijde van het station. Bekijk of uw fiets er tussen staat.
 • Op 20 maart zijn er 27 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of uw fiets er tussen staat. 
 • Op 17 april zijn er 10 weesfietsen weggehaald uit diverse wijken in Zwijndrecht.  Bekijk of uw fiets er tussen staat.
 • Op 22 mei zijn er 34 weesfietsen weggehaald voor en achter het station. Bekijk of uw fiets er tussen staat. 
 • Op 19 juni  zijn er 21 weesfietsen weggehaald voor het statoin. Bekijk of uw fiets er tussen staat. 
Uw (brom)fiets ophalen

Om uw (brom)fiets op te halen volgt u de volgende stappen:

 1. Meld u zich bij team Toezicht & Handhaving via tel. 078 770 7878 of e-mail gemeente@zwijndrecht.nl voor uitleg over het vervolg en de betaling van de kosten. Zet in een e-mail:
  • de kenmerken van uw (brom)fiets
  •  een foto
  • waar uw (brom)fiets stond geparkeerd
  • uw contactgegevens.
 2. Vervolgens betaalt u de kosten van wegslepen en stallen aan de gemeente.
 3. Daarna kunt u uw fiets, bromfiets of scooter ophalen. Bij het ophalen moet u de volgende documenten laten zien:
  • Het betaalbewijs van de gemeente. Na voldoening van de kosten (wegsleep, stallingskosten en evt. administratiekosten) aan de gemeente, ontvangt u van de gemeente het betaalbewijs;
  • Bewijs dat u de eigenaar bent (bijvoorbeeld een sleutel van een fietsslot of bij een scooter of uw kentekenbewijs);
  • Geldig legitimatiebewijs.
 4. Fietsen slaan we tijdelijk op in de fiets-afhandelcentrale aan het Slagveld 99 in Zwijndrecht. Een weggesleepte fiets kunt u alleen op afspraak ophalen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 078 770 78 78. U moet bij het ophalen altijd de bovengenoemde documenten laten zien.

Let op: na de wettelijke termijn van 13 weken is het niet meer mogelijk uw (brom)fiets/scooter terug te krijgen. Als de kosten van wegslepen en opslaan hoger oplopen, kan het voertuig eerder dan 13 weken worden vernietigd.

Kosten 

De kosten voor het wegslepen en stallen voor fietsen: € 25,00

De kosten voor weggesleepte tweewielers (zoals bromfietsen / scooters): deze kosten worden nader in de brieven gespecificeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.