Persoonlijk minimabudget

Kom je vaak geld tekort? Dan kan je misschien financiële hulp krijgen in de vorm van een persoonlijk minimabudget. Dat is geld van de gemeente dat je mag uitgeven aan dingen die je nodig hebt.

Heb ik hier recht op?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Denk daarbij aan je leeftijd, inkomen en woonsituatie. Zo moet je inkomen minimaal 12 maanden lager zijn dan 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Wanneer kan je een Persoonlijk Minimabudget aanvragen?

  • Je bent ouder dan 21 jaar
  • Je hebt geen AOW-uitkering
  • Je inkomen was de afgelopen 12 maanden lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum 
  • Je vermogen (het totaalbedrag van het geld dat u bezit) is al 12 maanden lager dan de vermogensgrens
  • Het lukt niet om op korte termijn je inkomen te verhogen
  • Je hebt de afgelopen 12 maanden geen korting op je uitkering gehad
  • Je hebt de afgelopen 12 maanden geen opleiding gevolgd, die betaald is door de overheid 

Bekijk en download de checklist

Let op: onderstaande bedragen wijzigen elk jaar op 1 januari en 1 juli. Dit zijn de bedragen vanaf 1 juli 2024. In de tabel kan je nagaan of je inkomen lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Overzicht inkomens lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum
Leefvorm

Maximaal netto maandinkomen ​exclusief vakantietoeslag

Maximaal netto maandinkomen inclusief vakantietoeslag

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd   

€ 1.491,63 € 1.570,14
Samenwonend en/of gehuwd van 21 jaar tot pensioenleeftijd (met kinderen) € 2.130,89 € 2.243,05

Let op: 

  • Op je uitkeringsspecificatie/loonstrook kan een bedrag inclusief of exclusief vakantietoeslag staan. Staat het bedrag exclusief vakantiegeld? Kijk dan in de eerste kolom voor het maximale maandinkomen. Staat het bedrag inclusief vakantiegeld? Kijk dan in de tweede kolom voor het maximale maandinkomen.
  • Heb je de pensioenleeftijd bereikt, dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

Hoogte vermogen
Leefsituatie Maximaal vermogen
Alleenstaand € 7.575
Alleenstaande ouder € 15.150
Getrouwd of samenwonend   € 15.150
Getrouwd of samenwonend met kind(eren) € 15.150

Hoeveel Persoonlijk MinimaBudget kan ik aanvragen?

Hoeveel Persoonlijk MinimaBudget kan ik aanvragen?

Leefvorm

Hoogte budget

Alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 525

Alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd. Kind(eren) zijn jonger dan 13 jaar

€ 525

Alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd. Kind(eren) zijn 13 jaar tot en met 17 jaar

€ 625

Gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd 

€ 750

Gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd met kind(eren). Kind(eren) zijn jonger dan 13 jaar

€ 750

Gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd met kind(eren). Kind(eren) zijn 13 jaar tot en met 17 jaar

€ 850

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt online een Persoonlijk MinimaBudget aanvragen. Dat kan via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Als je op die pagina bent, kan je onderaan de pagina kiezen voor welke kosten je een aanvraag wilt doen (kies voor Persoonlijk MinimaBudget). U heeft DigiD nodig om een aanvraag te doen. 

Persoonlijk MinimaBudget aanvragen

Hulp nodig?

Vind je het lastig om online een aanvraag te doen? Of heb je andere vragen? De Sociaal Raadslieden van de gemeente Zwijndrecht helpen je graag. Je kunt ze mailen of bellen.