Begraven

Als iemand overlijdt zijn er veel zaken die je moet regelen. Een uitvaartondernemer is een tussenpersoon die jou kan adviseren en ondersteunen. Je kunt ook altijd contact opnemen met één van de medewerkers van de drie begraafplaatsen. De beheerder van de begraafplaats helpt je graag bij jouw beslissing en houdt zoveel mogelijk rekening met wensen.

Drie begraafplaatsen

In de gemeente Zwijndrecht zijn drie begraafplaatsen: Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. Dit zijn algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen. Dit betekent dat iedereen hier begraven kan worden. Op deze begraafplaatsen zijn algemene graven en particuliere (eigen) graven. Op begraafplaats Munnikensteeg staat ook Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael.

collage begraafplaatsen

Jeroen Boschlaan                                  Munnikensteeg                                     Heerjansdam

De meeste uitvaarten vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Op zaterdagen tussen 09.00 en 16.00 uur geldt een extra tarief.
 

Bezoek- en contactinformatie

De algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en Munnikensteeg zijn elke dag te bezoeken van zonsopkomst tot zonsondergang.

Adressen
 

 • Begraafplaats Jeroen Boschlaan
  Jeroen Boschlaan 26, 3331 HS Zwijndrecht
   
 • Rouwcentrum Zwijndrecht
  Uranusstraat 25,
  3331 SR Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Munnikensteeg
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht
   
 • Begraafplaats Heerjansdam
  Molenweg 23a, 2995 BK Heerjansdam
   
 • Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael
  Munnikensteeg 50, 3335 LJ Zwijndrecht

Contact

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met een van de medewerkers van het team Begraafplaatsen. Bel hiervoor naar (078) 770 3602 of stuur een mail naar begraafplaatsen@zwijndrecht.nl.
Meer weten over Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael? Kijk dan op www.minnendael.nl. ​​​​​

Bij de begraafplaatsen Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg is een parkeerterrein. Het parkeerterrein aan de Jeroen Boschlaan is ook beschikbaar voor het Rouwcentrum en de aula. Parkeerplaatsen bij de begraafplaats in Heerjansdam zijn beperkt. Het advies is om daar in de woonwijk of bij de ijsbaan te parkeren.

Wat zijn algemene graven?

In een algemeen graf worden maximaal twee overledenen van verschillende families begraven. De overledenen zijn onbekenden van elkaar. Begraven gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als nabestaande heb je geen zeggenschap over wie er in het graf worden begraven.

Uitgiftetermijn

Algemene graven worden uitgegeven voor 15 jaar. Dit kan niet worden verlengd. Na 15 jaar wordt de grafbedekking verwijderd en de stoffelijke resten worden 'geruimd'. Deze resten worden dan overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Wat zijn particuliere graven?

Een particulier graf is een 'eigen graf' met plaats voor maximaal twee overledenen. In een particulier graf mogen begraven worden:

• maximaal twee overledenen in lijkkisten dan wel andere omhulsels;

• of één overledene in een lijkkist (of ander omhulsel) en het plaatsen van twee asbussen of het verstrooien van as van twee overledenen;

• of de stoffelijke resten van vier personen in asbussen;

• of het verstrooien van as van vier overledenen.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is 10, 15, 20 of 30 jaar. Bij de uitgifte betaal je de grafrechten vooruit.

Kindergraven

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen worden begraven in een kindergrafje. Op alle drie de begraafplaatsen is hier een speciaal gedeelte voor ingericht. De beheerder geeft je hier meer informatie over.

Kinderen mogen ook in een 'gewoon' particulier graf worden begraven. Dit geeft je als ouder de mogelijkheid om je bij jouw kind te laten bijzetten. Dit is in een kindergraf niet mogelijk.

Grafbedekking

Voor het plaatsen van een grafbedekking of gedenkteken heb je altijd een vergunning nodig. Dit geldt voor algemene en particuliere graven. Ook voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnengraf is een vergunning nodig. 

Algemene graven

Bij het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf vragen we je om rekening te houden met het volgende:

• Voor de overledene die onderin het graf begraven is, is een liggend gedenkteken toegestaan.

• Voor de overledene die bovenin het graf begraven is, is een staand gedenkteken toegestaan. 

Deze regels zijn er zodat iedereen evenveel ruimte heeft rondom het graf en elkaar niet stoort bij het gedenken.

Particuliere graven

Op particuliere graven zijn de mogelijkheden groter en gevarieerder dan op algemene graven.

Urnengraven

Op een urnengraf mag je een staand of een liggend gedenkteken plaatsen met een maximale afmeting van 50 x 50 cm. 

Onderhoudsrechten

Bij het plaatsen van een grafbedekking ben je verpliht om onderhoudsrechten te betalen. De werkzaamheden die nodig zijn: het één keer per jaar schoonmaken van het gedenkteken en het gedenkteken na verzakking opnieuw recht stellen. Van de nabestaanden zelf wordt verwacht dat zij de grafbedekking en de door hen aangebrachte beplanting onderhouden.

Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden kun je contact opnemen met een van de medewerkers van het team Begraafplaatsen. Bel naar (078) 7703602 of stuur een mail naar begraafplaatsen@zwijndrecht.nl

Accommodaties

Aula Jeroen Boschlaan

De aula heeft 50 zitplaatsen. Er is een orgel aanwezig en we kunnen muziek (cd) afspelen. Op de LCD-schermen kunnen we een beeldpresentatie (PowerPoint) afspelen. We vragen je om de foto's en videobestanden minimaal 24 uur voor de uitvaart aan te leveren op een USB-stick.

Aula Crematorium Minnendael op begraafplaats Munnikensteeg

Aula Minnendael is flexibel te gebruiken bij een crematie of begrafenis. Je bepaalt zelf van welke faciliteiten je wilt gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.minnendael.nl

Aula Heerjansdam

Deze aula heeft 50 zitplaatsen en een rouwkamer (24-uur toegankelijk). Ook is er een orgel aanwezig, kunnen we muziek (cd) afspelen en geeft deze ruimte mogelijkheid tot condoleren vooraf of na afloop, inclusief keukenfaciliteiten.
Tegen een kleine vergoeding kunnen we op alle locaties zorgen voor een geluidsopname van de uitvaart.

Rouwcentrum Zwijndrecht

In het rouwcentrum kunnen overledenen worden opgebaard, je kunt afscheid nemen en een condoleancebijeenkomst houden. Als je hier gebruik van wil maken, dan kun je dit bespreken met de uitvaartondernemer of contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen. Ook in deze accommodatie kun je condoleren vooraf of na afloop van de uitvaart met of zonder consumpties.

Tarieven

De tarieven gelden voor de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam. 

- Tarieven Begraafplaatsen Zwijndrecht
- Tarieven Catering Begraafplaatsen Zwijndrecht 

In de Heffingsverorderning Begraafplaatsen Zwijndrecht vind je uitgebreide informatie over de tarieven voor begraven in Zwijndrecht. 

Beheersverordening

In de beheersverordening vind je meer uitleg en regels rondom begraven in gemeente Zwijndrecht. Daar gelden regels voor.