Senioren

Met pensioen, wat moet ik regelen? Voor veel mensen verandert er een hoop rond de leeftijd van 66 jaar. U bent al met pensioen, u gaat binnenkort met pensioen of u blijft nog even doorwerken. Om u vroegtijdig te informeren over de veranderingen in deze nieuwe levensfase, willen wij u graag wat tips meegeven.

Inkomen

U zult AOW gaan ontvangen ongeacht of u blijft werken of niet. Via de landelijke overheidsinstantie Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt u bericht wanneer u precies uw eerste uitbetaling zult ontvangen en hoe hoog die uitbetaling zal zijn. Indien u pensioen heeft opgebouwd, ontvangt u dit ook. 

Belastingaangifte en financiële situatie

Uw nieuwe inkomen kan invloed hebben op uw belastingaangifte. Zeker indien u binnen 1 jaar zowel loon als AOW en pensioen hebt gekregen. Als ook uw partner nog blijft werken wordt het nog complexer en het is dan slim om u goed te laten voorlichten over alle mogelijkheden. U kunt uw financiële situatie - zowel voor als tijdens uw pensionering - beoordelen via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? Kijk voor tips op de website van de belastingdienst, via www.belastingdienst.nl en zoek op het woord 'hulp'. 

DigiD

DigiD is een methode van de overheid om op een veilige manier via internet contact te maken met verschillende instanties zoals de belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, Corona sites, mijnoverheid.nl en dergelijke.
Een DigiD kunt u digitaal aanvragen op www.digid.nl. Hiervoor heeft u een paspoort of identiteitskaart en een smartphone nodig.

Gemeenteregelingen

De gemeente Zwijndrecht heeft speciale regelingen, ondersteuningen en/of subsidies. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op de overzichtspagina minimaregelingen.

Gezondheid (sport en bewegen)

Sporten en bewegen is gezond. Zowel fysiek, psychisch als sociaal en ook als valpreventie. In Zwijndrecht en Heerjansdam zijn de Vivera sportcoaches actief; zij hebben een totaaloverzicht van de beweegactiviteiten die in de gemeente Zwijndrecht worden georganiseerd voor 50+ers. Voor meer informatie zie website: www.viverasociaalwijkteam.nl/sport of kijk op beleefzwijndrecht.nl voor alle sportaanbieders in Zwijndrecht. 

Vrijwilligerswerk

Mocht u zich willen inzetten voor anderen in Zwijndrecht en Heerjansdam, dan is er genoeg te doen. 
Vele organisaties hebben behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers zijn goud! Dus kijk in uw buurt, wijk, bij verenigingen of op de overzichtspagina vrijwilligers.

Vrije tijd

De kans is groot dat u nu wat meer vrije tijd gaat krijgen. In Zwijndrecht en Heerjansdam worden veel activiteiten georganiseerd. Kijk daarvoor in digitale of gedrukte versie van de Gemeentegids, ga langs bij buurthuizen (kijk voor de activiteiten op www.diverz.info en wijkplatformen of kijk op www.beleefzwijndrecht.nl

Hulp of informatie

Heeft u nog meer vragen of zoekt u andere informatie? Kijk dan verder op deze website van de gemeente Zwijndrecht of bel naar 14 078. Voor meer informatie over hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Vivera Sociaal Wijkteam via www.viverasociaalwijkteam.nl of bel naar 078 770 81 81. 

Seniorenraad

In Zwijndrecht en Heerjansdam is er ook de Seniorenraad Zwijndrecht. Zij zetten zich in voor het welbevinden van alle ouderen in de gemeente Zwijndrecht. Kijk voor meer informatie op www.seniorenraad-zwijndrecht.nl