Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijdragen voor mensen met een laag inkomen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van de gemeente. Zij helpen u graag.

 • Bijdrage energierekening voor minima

  In de winter kan het moeilijk zijn om de hoge energierekening te betalen. Zeker nu er in 2024 geen prijsplafond meer is. Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Tijdelijk Landelijk Noodfonds Energie. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024.

 • Bijstand

  Heeft u te weinig geld en kunt u daardoor bijvoorbeeld de huur, of zorgverzekering niet betalen? Dan heeft u misschien recht op bijstand. Deze uitkering vult maandelijks uw inkomen aan tot het bedrag van de bijstandsnorm.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit ontvangen als gift of als lening. Het is bedoeld voor dingen die u écht nodig heeft, maar niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld medicijnen of een verhuizing.

 • Collectieve zorgverzekering minima

  Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve zorgverzekering voor minima misschien iets voor u. U krijgt naast de basisverzekering een aanvullende verzekering met een uitgebreid zorgpakket.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is geld voor de huurkosten. Of u huurtoeslag krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Denk daarbij aan de hoogte van de huur, uw inkomen en vermogen.

 • Ik doe mee premie

  De gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk dat alle inwoners goed kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Als dat niet lukt, helpen we graag. Voor inwoners die werken op een participatieplek is er de ik-doe-mee-premie. De premie is maximaal €250,-. en kan je één keer per twaalf maanden aanvragen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is geld voor de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een deel van de kosten betaalt u zelf. Bij een laag inkomen kunt deze kosten vergoed krijgen via de Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang.

 • Kledingregeling

  De kledingregeling is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Elk kind tot en met 17 jaar kan € 75,- per jaar krijgen voor kleding en schoenen bij deelnemende winkels in en rond Zwijndrecht.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u met DigiD online aan bij de Digitale Belastingbalie.

 • Persoonlijk minimabudget

  Komt u vaak geld tekort? Dan kunt u misschien financiële hulp krijgen in de vorm van een persoonlijk minimabudget. Dat is geld van de gemeente dat u mag uitgeven aan dingen die u nodig heeft.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u geldzorgen of schulden? Of vindt u het lastig om met geld om te gaan? Dan is schuldhulpverlening iets voor u. Bijvoorbeeld wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Deze hulp is gratis.

 • SMS-Kinderfonds

  Geld voor school, muziek en sport: het SMS-Kinderfonds is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt het gebruiken voor bijvoorbeeld zwemles, gitaarles of een fiets.

 • Sport- en cultuurfonds 18+

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u jaarlijks € 250,- aanvragen bij het Sport- en Cultuurfonds 18+. Bijvoorbeeld voor de sportschool, de bibliotheek of een museumjaarkaart.

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is geld voor scholieren of studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken. Je mag het geld gebruiken waarvoor je maar wilt. Bijvoorbeeld voor collegegeld of studieboeken.

 • Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

  Voor de kosten van de kinderopvang kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij een laag inkomen kunt u ook nog geld van de gemeente krijgen.

 • Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is geld voor de kosten van de zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoeveel , hangt af van uw persoonlijke situatie. Denk daarbij aan uw inkomen en vermogen.