Samen staan we sterker

Deelakkoord: Vitale sport- en beweegaanbieders

Sport- en beweegaanbieders blijven nu en in de toekomst aansluiten op de behoeften van de inwoners van Zwijndrecht zodat iedereen kan bewegen. Sport- en beweegaanbieders werken aan de deskundigheid van trainers, bestuurders en vrijwilligers. Zij worden hierbij begeleid en ondersteund door professionals (zoals via de Services vanuit NOC*NSF en partners in de wijk). Betrokkenheid en daarmee bereidheid voor het doen van vrijwilligerswerk van sporters binnen hun club wordt versterkt. Ook de instroom van nieuwe vrijwilligers wordt vergroot (zoals mensen zonder werk, ouderen of jongeren vanuit maatschappelijk stage). Sport- en beweegaanbieders delen hun ervaringen met elkaar en werken waar mogelijk samen. Zo ook met partners in de wijk.