Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Sport is meer dan bewegen! Het is een basis voor gezondheid, mentale weerbaarheid, sociale activiteiten, vorming en kan ook zorgen voor een veilige omgeving. We willen er in Zwijndrecht samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht leeftijd, beperking, overtuiging en afkomst!

Sport verbindt Zwijndrecht

In Zwijndrecht willen we dat iedereen kan bewegen op een manier die bij hem of haar past. We willen iedereen deze kans bieden en eventuele drempels zoveel mogelijk wegnemen. Daarom hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente gewerkt aan een gezamenlijk Sport- en Beweegakkoord. In dit akkoord is vastgelegd op welke manier we hier met elkaar voor willen zorgen. De krachten zijn gebundeld om dit doel te bereiken. De acties en ideeën van ruim 80 organisaties, met verschillende achtergronden, vormen de basis voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het leeft en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het ook blíjft leven. In het akkoord zijn zes ambities benoemd waarop we in Zwijndrecht actie willen ondernemen:

 1. Iedereen beweegt!
 2. Geef ruimte voor beweging
 3. Bewegen is veilig 
 4. Jong geleerd is oud gedaan
 5. Samen staan we sterker
 6. Bewegen is gezond

Voor alle ambities zijn concrete activiteiten benoemd. "Fysiotherapie kan beter/sneller doorverwijzen naar sportverenigingen", "Overdag meer gebruik kunnen maken van sportkantines/accommodaties voor meerdere doelgroepen", "Inzetten op individuele en teaminterventies bij grensoverschrijdend gedrag", "Meer bewegen in het onderwijs", "Voorlichting over voeding in de sport", zijn enkele voorbeelden hiervan. Een overzicht van alle activiteiten (tot nu toe) lees je in het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Al deze activiteiten vormen een mooie start, maar nieuwe initiatieven blijven nodig en zijn altijd welkom. Wil je je aansluiten bij een bestaand idee of activiteit of heb je een nieuw idee? Vertel het ons.... en doe mee! Mail naar sport@zwijndrecht.nl.
 

Download Lokaal Sport- en Beweegakkoord


Stimuleringsbudget Lokaal Sportakkoord

Voor de uitvoering van de initiatieven uit het Lokaal Sportakkoord krijgt de gemeente Zwijndrecht in 2020, 2021 én 2022 van het Rijk een budget van € 30.000,- per jaar. Initiatiefnemers die het voortouw nemen bij één of meer van de ideeën kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om een incidentele bijdrage die helpt bij het opstarten of realiseren van het initiatief. Structurele financiering behoort niet tot de mogelijkheden. 
 

Stimuleringsbudget aanvragen voor initiatief

Aanvraag in behandeling

Nadat uw aanvraag is binnengekomen, neemt de klankbordgroep Lokaal Sportakkoord deze in behandeling. Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep. De bijeenkomsten in 2023 vinden plaats op:

 • 23 februari
 • 20 april
 • 8 juni
 • 7 septermber
 • 12 oktober
 • 7 december

Alle bijeenkomsten starten om 16.30 uur. 

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met de regisseur Lokaal Sportakkoord Sandra Vat.
Mail: sport@zwijndrecht.nl
Telefoon: 078-7703683

Partijen die al aangesloten zijn:

Stichting Hattrick, DiverZ, Gymnastiekvereniging O&O, Sportplatform, Fysiotherapie Visser, Kindcentrum Het Akkoord, Basketbalvereniging Helmink Heroes, Jong JGZ, Het Theaterhuis, SV Conventus, Toppie Sport- en Cultuurcoach, PIT Kinderopvang & Onderwijs, Voedingscoach Marcha, Fit For 55+, Tennisvereniging Ter Steeghe, HSV Zwijndrecht, Fysiotherapie De Lus, Voetbalvereniging V.V.G.Z., Bureau Halt, Sport verenigt Nederland, Kindcentrum Juliana, Diëtist Dominique, Gezond Gewicht op Maat, Hockey Club Derby, Iris Pruysen Pilates, Showband Jong-Holland, Rabobank, Stand Strong SportWalburg College, ZZ&PC De Devel, Stichting Jong Zwijndrecht, Voetbalvereniging Heerjansdam, Voetbalvereniging Groote Lindt, Voetbalvereniging Pelikaan, Zwijndrecht Werkt, DevelsteinCollege, Stichting Hooge Nesse/Veerplaat, Vivera Sociaal Wijkteam, Tennisclub DDH, TV Heerjan.
 

Logo- web