Jong geleerd is oud gedaan

Deelakkoord: Van jongs af aan in beweging

Meer kinderen gaan bewegen en gaan meer bewegen zodat ze voldoen aan de beweegnorm. Daarbij is er specifiek extra aandacht om de sportuitval van kinderen tussen 12 en 18 jaar te verkleinen. Ook spannen we ons in om de motorische vaardigheden van kinderen te vergroten. Een belangrijke rol is weggelegd voor scholen, waar vakkundige leerkrachten de kinderen veel motorische vaardigheden kunnen bijbrengen. Maar ook sport- en beweegaanbieders kunnen een extra rol spelen door hun trainers technisch op te leiden en ook voor jongere kinderen aanbod te hebben (peuters en kleuters). De rol van de ouders mag ook niet onderschat worden en daar wordt met verenigde kracht extra aandacht aan gegeven (via o.a. scholen, welzijn, zorg en sport- en beweegaanbieders). Tot slot mag geen kind de basisschool verlaten zonder minimaal één zwemdiploma (maar het volledige zwem-ABC is het streven).