Bewegen is gezond

Sporten en bewegen draagt direct bij aan een goede gezondheid. Echter willen we meer doen. Hiermee sluiten we aan op de ambities uit het preventieakkoord. Zo stimuleren we kinderen om tijdens en na het sporten meer water te gaan drinken, zowel op school als bij sport- en beweegaanbieders. Ook bieden we gezonde producten aan in kantines als alternatief voor ongezonde producten. Roken binnen een sportcomplex vinden we niet normaal meer en wordt dus zoveel mogelijk tegen gegaan; zo ook overmatig gebruik van alcohol. Gebruik van drugs en andere stimulerende middelen wordt helemaal niet geaccepteerd. Blessures worden uiteraard voorkomen, maar als die toch ontstaan weten we hoe we goed kunnen doorverwijzen.