Noodopvang vluchtelingen

In hotel Ara op de Veerweg 10 worden sinds april 2024 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten.

Direct naar veelgestelde vragen

Aan gemeenten wordt dringend gevraagd om asielzoekers op te vangen, omdat de opvang in Ter Apel overvol is. Het college wil hieraan bijdragen, maar ook rekening houden met de belangen van de inwoners van Zwijndrecht. Daarom is gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast. Er is nu een locatie gevonden die aan deze voorwaarden voldoet.

Opvang in hotel Ara

In hotel Ara kunnen vanaf het voorjaar van 2024 tot 300 asielzoekers worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. De locatie ligt buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk. Met deze locatie heeft de gemeente Zwijndrecht de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen, op een manier die minimale druk legt op de Zwijndrechtse samenleving. Er zijn goede afspraken gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert.

Vragen?

Veel praktische informatie over de opvang van asielzoekers in Hotel Ara is te vinden bij de veelgestelde vragen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders via e-mail: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.

Contact met AZC 

De locatiemanager en/of beveiliging van het AZC in Hotel Ara in Zwijndrecht zijn 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer: 06 - 86 55 91 40. 
Het e-mailadres is: Zwijndrecht@coa.nl
Bij een noodsituatie: bel 112.