Actueel: Start opvang asielzoekers hotel Ara Zwijndrecht op 22 april

Het COA heeft op 17 april 2024 het onderstaande bericht gedeeld.

Logo COA

Start opvang asielzoekers hotel Ara Zwijndrecht op 22 april

Vanaf maandag 22 april start het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) met de opvang van 230 asielzoekers in hotel Ara. Het COA kiest ervoor om vervroegd met de opvang te starten vanwege een ernstig tekort aan opvangplekken. De eerste groepen die in het hotel komen wonen zijn 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) en 70 volwassenen. De groep amv verblijft nu nog in een tijdelijke COA-locatie in Delft en komt samen met het team begeleiders naar Zwijndrecht. Op dinsdag 23 april worden nog eens 100 volwassen personen opgevangen in het Ara hotel. 

In hotel Ara kunnen tot 300 asielzoekers worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. Het COA start nu al met de opvang vanwege de schrijnende opvangsituatie in Ter Apel, waar te weinig bedden beschikbaar zijn. Er zijn onvoldoende opvanglocaties in Nederland waar asielzoekers na Ter Apel terecht kunnen en er is een groot probleem door het toegenomen aantal vergunninghouders in de asielopvang. Bijna 18.000 mensen met een status wachten op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn.  

Op donderdag 18 april is de omgevingsvergunning voor de opvang in hotel Ara verstrekt waarna de beroepstermijn van zes weken is ingegaan. Door de enorme druk in de asielketen, gebeurt het vaker dat tijdens een bezwaartermijn wordt gestart met de opvang van asielzoekers. Het risico daarvan is voor het COA. In het geval van een afwijzing van de omgevingsvergunning kan de asielopvang niet meer plaatsvinden.

Reactie wethouder Kreukniet gemeente Zwijndrecht

"We begrijpen de keuze van het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) om deze beslissing te nemen. We vinden het jammer dat de termijn van bezwaar maken niet wordt afgewacht. De bezwaarprocedure loopt ondertussen gewoon door, er kan de komende zes weken bezwaar worden gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat de asielzoekers sneller komen dan inwoners hadden verwacht. De keuze om binnen de bezwaarprocedure te starten met de opvang kan het COA binnen de juridische regels maken. Als gemeente hadden we liever gezien dat het COA de bezwaarprocedure had afgewacht en daarna was begonnen met de opvang van asielzoekers. De gemeente vindt het dan ook triest dat het COA door de extreme druk in de asielketen deze keuze heeft moeten maken.

We zetten ons als gemeente samen met COA in om een goede start van de opvang van asielzoekers in Hotel Ara te organiseren. De extra Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) start maandag 22 april. De klankbordgroep en het veiligheidsoverleg zijn al gestart. En de eerste contacten met diverse lokale organisatie zijn gelegd."

Als u vragen heeft, mail deze dan naar: huisvestingsdoelgroepen@zwijndrecht.nl