Ontwerpbestemmingsplan 8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 4 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage.