Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren'

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 21 december 2023 gedurende zes weken.