Ontwerpbestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff'

Het ontwerpbestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff' ligt vanaf donderdag 8 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. Inzage enkel op afspraak mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl.