Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5'

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. Inzage is mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl.