Privacy verklaring

De gemeente verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen uw persoonlijke gegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid. Deze verklaring geeft aanvullende informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden dan verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN
Verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

U geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente.

Vitaal belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die het welzijn van de inwoners beschermt, zoals de uitoefening van het openbaar gezag. 

Gerechtvaardigd belang

Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk is vastgesteld voor het benodigde doeleinde waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente. Meer informatie over het melden van een beveiligingsincident/ datalek vindt u in onze procedure 'melden datalek'.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te laten dragen, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Op de pagina rechten van betrokkenen wordt uitgelegd hoe u uw verzoek kunt indienen.

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Sociale media

Ter bescherming van uzelf en andere betrokken personen adviseren we u om geen persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie openbaar op sociale media-kanalen van de gemeente Zwijndrecht te delen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan adresgegevens en telefoonnummers, maar ook aan andere informatie die duidelijk naar u of een ander persoon verwijst. Voor uw eigen of andermans veiligheid kunnen we besluiten om openbare berichten op onze social media waarin persoonlijke gegevens staan, te verwijderen. Wanneer u meent dat het noodzakelijk is dat u zulke informatie wel deelt, neem dan telefonisch contact met ons op via 14078 of kijk op onze Contact-pagina

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy coördinator van de gemeente via privacy@zwijndrecht.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in uw e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Privacyverklaring Gem

Gem, de virtuele assistent, geeft antwoord op vragen over producten en diensten van de gemeente. Hiervoor zijn geen persoonlijke gegevens van jou nodig. Het kan zijn dat je toch iets persoonlijks deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit wat er dan gebeurt.