Reclame plaatsen

Voor het plaatsten van reclame heeft u vaak een vergunning nodig. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Deze externe bedrijven plaatsen de volgende reclamevormen: lichtmastreclame, A0 borden, bushokjes, digiborden, stadsplattegronden, rotondes en de reclamemast langs de snelweg.

Wilt u deze reclame uitingen inzetten voor uw onderneming? Neem dan direct contact op met het bedrijf ESH Media

Overige vormen van reclame-uitingen:

Uitstallingen detailhandel/dienstverleners

Uitstallingen, zoals een sandwichbord of uitzoekrek, mag u meestal zonder vergunning plaatsen bij winkels en dienstverlenende bedrijven. In het centrum en/of wijken mogen uitstallingen tijdens openingstijden vóór de winkel of het bedrijf staan, indien er geen hinder ontstaat voor voetgangers. Meer informatie leest u op onze webpagina uitstallingen.

Spandoeken

Spandoeken mogen alleen met schriftelijke toestemming van de rechthebbende/de gemeente voor korte tijd bevestigd worden. Als u een spandoek wilt bevestigen of plaatsen aan een gemeentelijk object, dan dient u hier vooraf toestemming voor te vragen.

Vlaggen en banieren

Voor het plaatsen van vlaggen of banieren heeft u een omgevingsvergunning nodig of geldt er een meldingsplicht. 

Gevelreclame

Deze vorm van reclame vraagt u aan via het Omgevingsloket.

  • Voor meer informatie over gevelreclame in de horeca leest u in deze informatiefolder
  • Voor meer informatie over gevelreclame voor een pand op een industrieterrein/bedrijventerrein (met uitzondering van Bakestein) leest u meer op de pagina over flitsvergunningen.

Reclamefolders of flyers

U mag zonder vergunning reclamefolders of flyers uitdelen.

Flyeren / reclamefolders op markten

Tijdens de duur van de markt mag u alleen op het marktterrein vanaf een standplaats reclamedrukwerk verspreiden. U ruimt dan wel de door u aangeboden reclamefolders op die het publiek in de omgeving weggooit.

Contactgegevens

Voor vragen over het gebruik van de openbare ruimte en de mogelijke kosten kunt u met de gemeente contact opnemen, via telefoonnummer 14078 of per mail via gemeente@zwijndrecht.nl.