Elektrisch rijden

Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in Zwijndrecht neemt het aantal gebruikers toe. Om dit gebruik te faciliteren heeft gemeente Zwijndrecht een contract met CityCharging. Zij plaatsen en onderhouden de laadpalen in Zwijndrecht. Deze leverancier bepaalt in overleg met de gemeente de locatie van de laadpaal.

Hoe kan ik een laadpaal aanvragen?

De gemeente heeft op dit moment een overeenkomst met CityCharging. U kunt een laadpaal aanvragen via de website van CityCharging

Hieronder staan 4 punten om te controleren of u in aanmerking komt voor een laadpaal:

  1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  2. Uw elektrische of hybride auto heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accu-capaciteit.
  3. Op loopafstand van 200 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
  4. U woont of werkt in de gemeente Zwijndrecht en kunt dat aantonen.

De leverancier bekijkt samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De gemeente bepaalt de definitieve locatie van de laadpaal en wijst 2 parkeerplaatsen aan per laadpaal. De afstemming hierover vindt plaats op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. 

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is minimaal 24 weken, waarvan 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk een oplaadpaal te realiseren. Als gemeente zijn we voor de voortgang afhankelijk van andere partijen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een laadpaal?

Het besluit tot het plaatsen van een laadpaal wordt altijd via het Stadnieuws in weekblad De Brug en de Staatscourant bekend gemaakt. Vanaf het moment van publicatie in Stadsnieuws en Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om het besluit in te kijken en eventueel bezwaar te maken. Het besluit wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld. 

Elektrische auto voor de deur opladen

Het is niet toegestaan om laadkabels voor privédoeleinden in de openbare ruimte aan te brengen. Een laadkabel via de stoep of openbare weg aansluiten op uw auto mag dus niet, dit kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld voetgangers. De gemeente brengt hier ook geen speciale voorzieningen voor aan. Heeft u een elektrische auto en kunt u deze niet op uw eigen grond opladen? Dan kunt u een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte doen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.