Koninklijke onderscheidingen

We kennen allemaal wel iemand die zich al vele jaren inzet voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kortom iemand die een lintje verdient. U kunt die persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. 

Hoe werkt het?

U neemt eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De afdeling Kabinet kunt u het een en ander vertellen over de Koninklijke Onderscheidingen. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn. Daarna kan het verzamelen van de benodigde gegevens beginnen. Een hele klus, maar wel een uitdaging. Niet alleen personen kunnen een Koninklijke Onderscheiding verdienen, maar ook bedrijven en verenigingen.

Ook tussentijds kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een Bijzondere Gelegenheid (buiten de Lintjesregen om). Bij deze aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding op een ander moment in het jaar, moet u rekening houden met een behandeltijd van minstens zes maanden.

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienendoor een mail te sturen naar kabinet@zwijndrecht.nl.

Kosten

Deze aanvraag is gratis.

Aanpak

Instructie indienen voorstel aanvraag Koninklijke onderscheiding Lintjesregen:

 • U vult het voorstelformulier lintjes in; dit kunt u downloaden via Lintjes.nl.
 • Vermeld de algemene gegevens (naam, adres, woonplaats, korte levensbeschrijving kandidaat);
 • Motiveer de aanvraag;
 • Vertel waarom de verdiensten bijzonder zijn en het van belangrijke waarde is voor de samenleving;
 • Vermeld in welke periode de kandidaat de werkzaamheden verricht of heeft verricht (aantal uren per week);
 • Vermeld of de activiteiten lokaal, regionaal, landelijk of internationaal zijn;
 • Vermeld hoeveel leden de organisatie telt waar de kandidaat actief voor is;
 • Vermeld of er vergoedingen zijn voor de activiteiten (reis- en onkosten) en zo ja welke bedragen dit zijn;
 • Is een kandidaat in dienstbetrekking? Voeg dan als bijlage een werkgeversverklaring van geen bezwaar toe;
 • Is een kandidaat werkzaam in een medisch beroep en verricht de kandidaat medische handelingen, vermeld dit dan op het voorstelformulier;
 • Voeg van alle ondersteuners een ondersteuningsbrief als bijlage toe, met daarin de motivering waarom de kandidaat in aanmerking komt voor een lintje;
 • Plaats een datum op het voorstelformulier en onderteken het formulier.
 • Zorg ervoor dat het voorstelformulier met de bijlagen voor 1 juli bij ons binnen is.

Wat wordt er met uw voorstel gedaan?

U krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van het voorstel. Bij eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden nemen wij contact met u op. 

Ook vindt er een onderzoek plaats en aan de hand daarvan adviseert de burgemeester over het voorstel. Het voorstel wordt doorgestuurd naar de Commissaris van Koning, vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. In naam van de Koning worden de onderscheiding en versierselen door de burgemeester uitgereikt. De burgemeester informeert de voorsteller over de uitkomst.