De Zwijndrechtse Heugel

U kunt iemand voordragen voor de 'Zwijndrechtse Heugel'. De Zwijndrechtse Heugel is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld die wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.

Heugel onderscheidingWie draagt u aan?

Kent u iemand die uitblinkt in zijn betrokkenheid naar de gemeente Zwijndrecht? Iemand die zich belangeloos inzet op het gebied van bestuur, economie, kunst, cultuur, maatschappelijke zorg, milieu, religie of sport? Een persoon die bijdraagt aan een positief imago van Zwijndrecht en minstens 10 jaar een onbezoldigde bestuursfunctie vervult of een vrijwilliger die (buiten familiebanden) 15 jaar vrijwilligerswerk in Zwijndrecht verricht? Voor deze uitblinker kunt u een aanvraag indienen voor een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld, de zogenoemde Zwijndrechtse Heugel. De onderscheiding wordt door de burgemeester uitgereikt.

Hoe werkt het?

Voor het indienen van de aanvraag neemt u allereerst per email contact op met het team Kabinetszaken. 

Stuur een email naar Kabinetszaken

Kosten

Deze aanvraag is gratis

Aanpak

U geeft de personalia door en vermeldt waarom u vindt dat de persoon in aanmerking komt voor de gemeentelijke onderscheiding en de gewenste uitreikingsdatum. Houd met de uitreikingsdatum rekening met een behandeltijd van zes weken.

Wat wordt er met uw voorstel gedaan?

De burgemeester legt het voorstel ter besluitvorming voor in de collegevergadering van burgemeester en wethouders. Na een positief collegebesluit wordt de erespeld uitgereikt.